Współczesne kierunki zmian w zarządzaniu administracją publiczną /
author Kożuch, Barbara.

Series: Optimum nr 4(40) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mission Oriented Scorecard w SPZOZ-ach - perspektywa pracownicza studium przypadku 
author Ostrowska, Sabina

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 2 (79)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania nowego zarządznia publicznego dla wyniki badań empirycznych 
author Frąckiewicz-Wronka, Aldona

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 2 (79)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Good governance - istota i znaczenie koncepcji
author Pęciak, Renata.

Series: Problemy państwa socjalnego i teoretyczne Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reguły fiskalne oraz instrumenty Nowego Zarządzania Publicznego jako narzędzia przejrzystej polityki fiskalnej /
author Piwowarski, Radoslaw.

Series: Studia Ekonomiczne nr 3 (LXX) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Menedżerowie personalni w międzyorganizacyjnych sieciach : studium organizacji publicznej / 
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 1 (84) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Terminy wyjściowe dla zarządzania publicznego /
author Wojciechowski, Eugeniusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowa koncepcja zarządzania sprawami publicznym
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Series: Problemy zarządzania nr 3(17)/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność ZZL w sektorze publicznym
author Zieliński, Wojciech

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3-4 (80-81)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Triada zależności przyczynowo-skutkowych : rozwój lokalny i regionalny : nowe zarządzanie publiczne - partycypacja obywatelska / 
author Szewczuk, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niepewność w rozwoju lokalnym : wybrane elementy / 
author Łuczyszyn, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 41/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencja w sieciach międzyorganizacyjnych : perspektywa zarządzania publicznego / 
author Austen, Agata.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 5 (158) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie koncepcji RBV do pragmatyki funkcjonowania szpitali publicznych /
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Series: Organizacja i Kierownie nr 5 (158) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorcze państwo? /
author Koźmiński, Andrzej K.

Series: Ekonomista nr 2/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wymiary zarządzania współczesną instytucją publiczną /
author Pierścieniak, Agata.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System kontroli zarządczej w praktyce polskiej administracji publicznej /
author Paliga, Elżbieta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwiązania administracyjne w urzędzie gminy /
author Pierścieniak, Agata.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kadrami administracji a jakość usług publicznych /
author Grzebyk, Mariola.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Silicon Valley Acceleration Center - a Case Study of the First Polish Governmental Bridge Organization /
author Pietrasieński, Paweł.

Series: Przegląd Organizacji nr 8/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poszukiwanie nowego paradygmatu publicznego zarządzania kryzysowego /
author Zawiła-Niedźwiecki Janusz.

Series: Przegląd Organizacji nr 3 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Contemporary faces of public management /
author Kożuch, Barbara

Series: Przegląd Organizacji nr 3 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Managerial Challenges of Management Control System Implementation in Public Organizations /
author Kapuścińska, Karolina Zofia

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kooperacja czy koopetycja korporacji prawniczych? - powiązania sieciowe /
author Banasik, Przemysław.

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyczne aspekty lean administration /
author Czekaj, Janusz.

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspomnienioa Maxa Webera /
author Wodecka-Hyjek, Angelika

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (171) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projektowanie procesu zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego /
author Paliga, Elżbieta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projektowanie procesu zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego /
author Paliga, Elżbieta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rekonstrukcja modelu zarządzania w gminach wiejskich /
author Marks-Krzyszkowska, Małgorzata

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rekonstrukcja modelu zarządzania w gminach wiejskich /
author Marks-Krzyszkowska, Małgorzata.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami jako szansa i wyzwanie dla administracji publicznej /
author Prawelska-Skrzypek, Grażyna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 26 / 2011 Wyzwania w zarządzaniu współczesną administracją Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymiar sprawiedliwości w naukach o zarządzaniu /
author Banasik, Przemysław

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymiar sprawiedliwości w naukach o zarządzaniu /
author Banasik, Przemysław.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Luther H. Gulick III (1892-1993) : pionier zarządzania publicznego /
author Ćwiklicki, Marek.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (173) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poszukiwanie nowego paradygmatu publicznego zarządzania kryzysowego /
author Zawiła-Niedźwiecki Janusz.

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Contemporary faces of public management /
author Kożuch, Barbara.

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Life and Health Quality and Local Development Level of Poorly Developed Rural Areas on the Example of Portugal /
author Oliveira, Ivo

Series: Przegląd Organizacji nr 7/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomiczne stabilizatory procesu zarządzania publicznego w państwach Unii Europejskiej /
author Raczkowski, Konrad.

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywne zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego - postulaty doktryny ekonomicznej i instrumenty /
author Poniatowicz, Marzanna.

Series: Problemy zarządzania nr 2(67) cz.1 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w administracji publicznej /
author Skomra, Witold.

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko relacyjne w sieciach zarządzania publicznego /
author Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna.

Series: Przegląd Organizacji nr 11/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: