Wyzwania nowego zarządznia publicznego dla wyniki badań empirycznych 
author Frąckiewicz-Wronka, Aldona

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 2 (79)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Menedżerowie personalni w międzyorganizacyjnych sieciach : studium organizacji publicznej / 
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 1 (84) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencja w sieciach międzyorganizacyjnych : perspektywa zarządzania publicznego / 
author Austen, Agata.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 5 (158) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: