Zeszyty Naukowe : Górnosląska Wyższa Szkoła Handlowa : zeszyt nr 16 : zeszyt naukowy Katedry Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych 
author Szaflarski, Krzysztof

Publication year: 2002 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich : przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech 
author Dominiak, Piotr

Publication year: 2005 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Startegie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych
author Gorynia, Marian

Publication year: 2005 Call number: [05.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Entrepreneurship and small business development in 21st century : Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku 
author Piasecki, Bogdan

Publication year: 2002 Call number: [A/10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompetencje internacjonalizacyjne przedsiębiorstwa /
author Jędralska, Krystyna.

Publication year: 2013 Call number: [339.92] Series: Praca Naukowa Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 1 /  
Red. na Rymarczyk Jan.

Publication year: 2013 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 315 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczne dylematy polskich przedsiębiorstw w zakresie wyboru geograficznego rynku działania /
author Jarosiński, Mirosław.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 171 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego /
Red. Wydymus, Stanisław.

Publication year: 2014 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Management of enterprises' finance : theory and practice  
Ed. by Słoński, Tomasz.

Publication year: 2014 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Resarch Papers of Wrocław University of Economics, nr 325 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka /  
Red. naukowy Kopiński, Adam.

Publication year: 2014 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Resarch Papers of Wrocław University of Economics, nr 326 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej /
 

Publication year: 2005 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowanie metodologii teorii ugruntowanej (GTM) w badaniu koopetycji w klastrach /
author Götz, Marta.

Series: Problemy zarządzania nr 3 (47) 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania /
author Bachnik, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 342 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [368] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 342 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka i przestrzeń : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 341 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 341 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia nr 347 /
 

Publication year: 2014 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 347 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi 2014 : branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług /  
 

Publication year: 2015 Call number: [338.46] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 355 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Istota i założenia koncepcji dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji (podejście sieciowe) /
author Fonfara, Krzysztof.

Series: Marketing i Rynek nr 5 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach : tom 2 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [338.24] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 369 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2014 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 366 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zróżnicowania kulturowe między Polską a Niemcami według wymiarów kultury Hofstede /
author Komor, Marcin.

Series: Gospodarka Narodowa nr 1/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zróżnicowania kulturowe między Polską a Niemcami według wymiarów kultury Hofstede /
author Komor, Marcin.

Series: Gospodarka Narodowa nr 1/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota i założenia koncepcji dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji (podejście sieciowe) /
author Fonfara, Krzysztof.

Series: Marketing i Rynek nr 5 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Intercjonalizacja przedsiębiorstwtypu latecomer /
author Ciesielska, Dorota

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konfiguracja zasobów w ramach ponadnarodowych struktur polskich przedsiębiorstw : inwestorów zagranicznych jako czynnik ich międzynarodowej konkurencyjności / 
author Kuzel, Marcin

Series: Przegląd Organizacji nr 2 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Industry factors in company's internationalization degree /
author Mroczek-Dąbrowska, Katarzyna

Series: Marketing i Rynek nr 5 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia vol. 3, no. 9-2015 /
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2015, vol. 3, no. 9 / 
Red. Gaweł, Aleksandra.

Publication year: 2015 Call number: [17.A] Series: vol. 3, no 9. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czas w badaniach nad internacjonalizacją przedsiębiorstw /
author Ratajczak-Mrozek, Milena.

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce /
author Kamiński, Jacek.

Series: Marketing i Rynek nr 7 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowa orientacja przedsiębiorcza jako czynnik wczesnej internacjonalizacji MSP / /
author Kowalik, Izabela.

Series: Marketing i Rynek nr 7 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce /
author Kamiński, Jacek.

Series: Marketing i Rynek nr 7 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowa orientacja przedsiębiorcza jako czynnik wczesnej internacjonalizacji MSP /
author Kowalik, Izabela.

Series: Marketing i Rynek nr 7 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Charakterystyka rynku e-commerce w Polsce w kontekście internacjonalizacji przedsiebiorstw e-commerce /
author Grochal-Brejdak, Magdalena

Series: Marketing i Rynek nr 8 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw /
author Karaszewski, Włodzimierz

Series: Przegląd Organizacji nr 7 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2014 /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 799 Ekonomiczne Problemy Usług nr 111 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing terytorialny : miasto i region na rynku/ 
author Szromnik, Andrzej.

Publication year: 2016 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój koncepcji dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji w ujęciu sieciowym /
author Fonfara, Krzysztof.

Series: Marketing i Rynek nr 11 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The entrepreneurial marketing orientation of International New Ventures : conceptual model and research framework / 
author Kowalik, Izabela

Series: Marketing i Rynek nr 12 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja przedsiębiorstw istotą budowania międzynarodowej konkurencyjności /
author Budzyńska-Biernat, Agata

Series: Marketing i Rynek nr 1 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: