Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a czynniki kulturowe
author Rozkwitalska, Małgorzata

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (48) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Multinational Enterprises and Emerging Challenges of
ed. Dunning, John H.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i Prace Naukowe AE Wrocław Nr 930 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2002 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Główne kierunki współczesnych procesów
author Tobolska, Anna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej Prace naukowe AE Wrocław Nr 867 Materiały konferencyjne AE Wrocław 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2000 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola korporacji transnarodowych w procesach kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej 
author Rosińska-Bukowska, Magdalena

Publication year: 2009 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy globalizacji Ekonomia 12 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2010 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw
author Sitek, Eugeniusz

Publication year: 1997 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka oparta na wiedzy : Aspekty międzynarodowe 
author Rosati, Dariusz

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych : tom 1 : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
author Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe : Górnosląska Wyższa Szkoła Handlowa : zeszyt nr 16 : zeszyt naukowy Katedry Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych 
author Szaflarski, Krzysztof

Publication year: 2002 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 1 /  
Red. na Rymarczyk Jan.

Publication year: 2013 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 315 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia nr 347 /
 

Publication year: 2014 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 347 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach : tom 2 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [338.24] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 369 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konfiguracja zasobów w ramach ponadnarodowych struktur polskich przedsiębiorstw : inwestorów zagranicznych jako czynnik ich międzynarodowej konkurencyjności / 
author Kuzel, Marcin

Series: Przegląd Organizacji nr 2 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw /
author Karaszewski, Włodzimierz

Series: Przegląd Organizacji nr 7 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internationalization of polish companies : Research results / 
author Jasiniak, Magdalena

Series: Przegląd Organizacji nr 1 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internationalization of polish companies : research results / 
author Jasiniak, Magdalena.

Series: Przegląd Organizacji nr 1/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagraniczna ekspansja kapitałowa polskich przedsiębiorstw /
author Kłysik-Uryszek, Agnieszka.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 2 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność i innowacyjność organizacji w XXI wieku. Trendy – modele – determinanty. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 81(4) / 2018 / 
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 81, nr 4 (2018) Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność i innowacyjność organizacji w XXI wieku : trendy – modele – determinanty : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 81(4) / 2018 / 
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Konkurencyjność i innowacyjność organizacji w XXI wieku t. 81, nr 4 (2018) Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność i innowacyjność organizacji w XXI wieku. Trendy – modele – determinanty. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 81(4) / 2018 / 
Redaktor Majchrzak, Magdalena.

Publication year: 2018 Call number: [17.A] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 81, nr 4 (2018) Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: