Bariery internacjonalizacji organizacji
author Winkler, Renata.

Series: Prace z zakresu zachowań organizacyjnych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji
red. naukowa Wachowiak, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Słabości polityki internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji /
author Śliwiński, Rafał.

Series: Perspektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw międynarodowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 66 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej : Monografie i Opracowania nr 568 / 
author Witek-Hajduk, Marzanna Katarzyna.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wejście Polski do strefy Euro a międzynarodowa
red. naukowa Gorynia, Marian

Publication year: 2011 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw
author Sznajder, Andrzej.

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność eksportowa małych i średnich studia przypadków 
red. naukowa Koładkiewicz, Izabela

Publication year: 2011 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie podejście sieciowe 
red. naukowa Fonfara, Krzysztof

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ internacjonalizacji na zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Kuźnia Jawor S.A. /
author Skowrońska, Agnieszka.

Series: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw w obliczu procesów internacjonlizacji i globalizacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 85 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja i globalizacja działalności
author Macias, Jan

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego
red. naukowa Wiśniewska, Joanna.

Publication year: 2012 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Internacjonalizacja a zmiany struktur
author Szaflarski, Krzysztof

Series: Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stopień i uwarunkowania internacjonalizacji polskich
author Nowiński, Witold

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Grupy kapitałowe w Polsce strategie i struktury 
red. naukowa Romanowska, Maria

Publication year: 2011 Call number: [334.75] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wybrane aspekty strategii polskich przedsiębiorstw w
author Gorynia, Marian

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka wspierania internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw /
author Śliwiński, Rafał.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 59 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: