Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania /
autor Bachnik, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji
red. naukowa Wachowiak, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa /
author Rymarczyk, Jan.

Publication year: 2004 Call number: [339.92] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w szkole wyższej przemiany w orientacji marketingowej 
red. Nowaczyk, Grażyna

Publication year: 2011 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej : Monografie i Opracowania nr 568 / 
author Witek-Hajduk, Marzanna Katarzyna.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wejście Polski do strefy Euro a międzynarodowa
red. naukowa Gorynia, Marian

Publication year: 2011 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność eksportowa małych i średnich studia przypadków 
red. naukowa Koładkiewicz, Izabela

Publication year: 2011 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o handlu /
red. naukowa Sławińska, Maria.

Publication year: 2008 Call number: [339.13] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie podejście sieciowe 
red. naukowa Fonfara, Krzysztof

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola korporacji transnarodowych w procesach kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej 
author Rosińska-Bukowska, Magdalena

Publication year: 2009 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja banków niemieckich
author Romiszewska, Ilona

Publication year: 2004 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Koncepcje zarządzania : praca zbiorowa /  
red. Weiss, Elżbieta.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Series: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów
author Mazurek, Szymon

Publication year: 2011 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych / Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 
red. naukowy Schroeder, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego
red. naukowa Wiśniewska, Joanna.

Publication year: 2012 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Grupy kapitałowe w Polsce strategie i struktury 
red. naukowa Romanowska, Maria

Publication year: 2011 Call number: [334.75] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej
red. naukowa Stacharska-Targosz, Jolanta

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym
red. naukowy Koćwin, Lesław

Publication year: 2006 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie biznesu od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu 
author Zelek, Aneta.

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw /
author Gorynia, Marian.

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych /
author Ślepko, Marcin.

Publication year: 2012 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje internacjonalizacyjne przedsiębiorstwa /
author Jędralska, Krystyna.

Publication year: 2013 Call number: [339.92] Series: Praca Naukowa Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego /
Red. Wydymus, Stanisław.

Publication year: 2014 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing terytorialny : miasto i region na rynku/ 
author Szromnik, Andrzej.

Publication year: 2016 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Konkurencyjność i innowacyjność organizacji w XXI wieku : trendy – modele – determinanty : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 81(4) / 2018 / 
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Konkurencyjność i innowacyjność organizacji w XXI wieku t. 81, nr 4 (2018) Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja i marketing uniwersytetów /
 

Publication year: 2019 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: