Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a czynniki kulturowe
author Rozkwitalska, Małgorzata

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (48) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery internacjonalizacji organizacji
author Winkler, Renata.

Series: Prace z zakresu zachowań organizacyjnych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja klastrów
author Jankowska, Barbara

Series: Gospodarka Narodowa nr 5-6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Słabości polityki internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji /
author Śliwiński, Rafał.

Series: Perspektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw międynarodowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 66 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teorie internacjonalizacji wobec zjawiska firm globalnych od początku /
author Berliński, Marcin

Series: Zeszyty Naukowe [Szkoła Główna Handlowa Kolegium Gospodarki Światowej] 22 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Główne kierunki współczesnych procesów
author Tobolska, Anna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw
author Sznajder, Andrzej.

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ internacjonalizacji na zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Kuźnia Jawor S.A. /
author Skowrońska, Agnieszka.

Series: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw w obliczu procesów internacjonlizacji i globalizacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 85 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Formy wejścia polskich MSP na rynki zagraniczne wybór między eksportem bezpośrednim a pośrednim 
author Nowiński, Witold

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (147) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja i globalizacja działalności
author Macias, Jan

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych / Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 
red. naukowy Schroeder, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internationalisation : a modern path of development / 
author Komorowski, Józef.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 253 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja innowacji i internacjonalizacji
author Moszoro, Bartłomiej

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Formy umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw
author Witek-Hajduk, Marzanna K.

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja a zmiany struktur
author Szaflarski, Krzysztof

Series: Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stopień i uwarunkowania internacjonalizacji polskich
author Nowiński, Witold

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw a ich strategie marketingowe /
author Rymarczyk, Jan.

Series: Zeszyty Naukowe [Szkoła Główna Handlowa Kolegium Gospodarki Światowej] 19 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty strategii polskich przedsiębiorstw w
author Gorynia, Marian

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka wspierania internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw /
author Śliwiński, Rafał.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 59 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrost znaczenia i formy międzynarodowej polityki
author Mucha-Leszko, Bogumiła

Series: Gospodarka Narodowa nr 5-6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zróżnicowania strategii internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) /
author Plawgo, Bogusław.

Series: Optimum nr 1(17) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko internacjonalizacji przedsiębiorstwa handlu detalicznego /
author Borusiak, Barbara.

Series: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 235 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne dylematy polskich przedsiębiorstw w zakresie wyboru geograficznego rynku działania /
author Jarosiński, Mirosław.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 171 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie metodologii teorii ugruntowanej (GTM) w badaniu koopetycji w klastrach /
author Götz, Marta.

Series: Problemy zarządzania nr 3 (47) 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota i założenia koncepcji dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji (podejście sieciowe) /
author Fonfara, Krzysztof.

Series: Marketing i Rynek nr 5 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zróżnicowania kulturowe między Polską a Niemcami według wymiarów kultury Hofstede /
author Komor, Marcin.

Series: Gospodarka Narodowa nr 1/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zróżnicowania kulturowe między Polską a Niemcami według wymiarów kultury Hofstede /
author Komor, Marcin.

Series: Gospodarka Narodowa nr 1/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota i założenia koncepcji dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji (podejście sieciowe) /
author Fonfara, Krzysztof.

Series: Marketing i Rynek nr 5 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Intercjonalizacja przedsiębiorstwtypu latecomer /
author Ciesielska, Dorota

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konfiguracja zasobów w ramach ponadnarodowych struktur polskich przedsiębiorstw : inwestorów zagranicznych jako czynnik ich międzynarodowej konkurencyjności / 
author Kuzel, Marcin

Series: Przegląd Organizacji nr 2 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Industry factors in company's internationalization degree /
author Mroczek-Dąbrowska, Katarzyna

Series: Marketing i Rynek nr 5 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czas w badaniach nad internacjonalizacją przedsiębiorstw /
author Ratajczak-Mrozek, Milena.

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce /
author Kamiński, Jacek.

Series: Marketing i Rynek nr 7 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowa orientacja przedsiębiorcza jako czynnik wczesnej internacjonalizacji MSP / /
author Kowalik, Izabela.

Series: Marketing i Rynek nr 7 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce /
author Kamiński, Jacek.

Series: Marketing i Rynek nr 7 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowa orientacja przedsiębiorcza jako czynnik wczesnej internacjonalizacji MSP /
author Kowalik, Izabela.

Series: Marketing i Rynek nr 7 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Charakterystyka rynku e-commerce w Polsce w kontekście internacjonalizacji przedsiebiorstw e-commerce /
author Grochal-Brejdak, Magdalena

Series: Marketing i Rynek nr 8 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw /
author Karaszewski, Włodzimierz

Series: Przegląd Organizacji nr 7 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój koncepcji dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji w ujęciu sieciowym /
author Fonfara, Krzysztof.

Series: Marketing i Rynek nr 11 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The entrepreneurial marketing orientation of International New Ventures : conceptual model and research framework / 
author Kowalik, Izabela

Series: Marketing i Rynek nr 12 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: