Międzynarodowe stosunki polityczne
author Pietraś, Marek

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo dyplomatyczne i konsularne
author Sutor, Julian

Publication year: 2006 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dyplomacja polska w XX wieku
author Grzeloński, Bogdan

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje
author Ikanowicz, Cezary

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Dyplomaci USA : 1919-1939 
author Grzeloński, Bogdan

Publication year: 2004 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wymiar wschodni Unii Europejskiej : Eastern dimension of the European Union 
author Zamarlik, Monika

Publication year: 2004 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady zarządzania
author Templar, Richard

Publication year: 2008 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dyplomacja Polski 1918-2005 : Struktury organizacyjne 
author Szczepanik, Krzysztof

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Białoruś w XX stuleciu w kręgu kultury i polityki
author Michaluk, Dorota

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawa człowieka we współczesnej dyplomacji państw
author Lankosz, Kazimierz

Publication year: 2007 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dyplomacja gospodarcza : Rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa 
author Molendowski, Edward

Publication year: 2007 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Druga szansa
author Brzeziński, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja polityki światowej : Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych 
author Baylis, John

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów 
author Ostaszewski, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów 
author Ostaszewski, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Późnowestfalski ład międzynarodowy
author Pietraś, Marek

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dyplomacja publiczna : Acta Universitatis Wratislaviensis : no 3056 
author Ociepka, Beata

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmierzch dyktatora : Irak w moich oczach 
author Chałaczkiewicz, Roman

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska między wschodem a zachodem : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US i Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Pobierowie 5-6 października 2007 r. : tom II : w kręgu polityki zagranicznej 
author Szczepańska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wenezuela i rewolucja (boliwariańska) w Ameryce Łacińskiej
author Gawrycki, Marcin Florian

Publication year: 2008 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pokojowa regulacja kwestii cypryjskiej : aspekty prawne i polityczne 
author Osiewicz, Przemysław

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Między dwiema wojnami : 1919-1939 : zarys historii dyplomatycznej 
author Batowski, Henryk

Publication year: 2001 Call number: [19.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Russia : re-emerging great power : Studies in Central and Eastern Europe 
author Kanet, Roger E.

Publication year: 2007 Call number: [A/18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leksykon dyplomatyczny
author Sutor, Julian

Publication year: 2010 Call number: [18.C] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rosja : między imperium a mocarstwem nowoczesnym 
author Dudek, Adriana

Publication year: 2010 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe prawo dyplomatyczne - wybrane zagadnienia
author Gawłowicz, Izabela

Publication year: 2011 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sztuka dyplomacji i negocjacji w świecie wielokulturowym
author Karsznicki, Krzysztof

Publication year: 2013 Call number: [01.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje
author Ikanowicz, Cezary

Publication year: 2002 Call number: [18.] [18.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje
author Ikanowicz, Cezary

Publication year: 2004 Call number: [18.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Między dwiema wojnami : 1919-1939 : zarys historii dyplomatycznej 
author Batowski, Henryk

Publication year: 2004 Call number: [19.A] Available: (12); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Protokół dyplomatyczny w życiu menedżera
author Ikanowicz, Cezary

Publication year: 2004 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sztuka dyplomacji na co dzień
author Naumann, Frank

Publication year: 2004 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki pomocnicze historii
author Szymański, Józef

Publication year: 2004 Call number: [19.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leksykon dyplomatyczny
author Sutor, Julian

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia i polityka : Mysl polityczn i dyplomacja w XX wieku : studia z historii myśli politycznej i idei : tom II 
author Tomaszewski, Patryk

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia dyplomacji polskiej X-XX w.
author Labuda, Gerard

Publication year: 2002 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wywiad i kontrwywiad w polityce międzynarodowej na przełomie XX i XXI wieku /
 

Publication year: 2016 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego /
Autor Gryz, Jarosław.

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Dyplomacja obronna w procesie kształtowania bezpieczeństwa RP /
Autor Drab, Lech.

Publication year: 2018 Call number: [18.D] Series: Bezpieczeństwo Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: