Arbitralne i negocjacyjne podejście do realizacji inwestycji celu publicznego - korzyści, zagrożenia, uwarunkowania skuteczności
author Fornalczyk, Agnieszka

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (50) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikt w organizacji /
author Kłusek, Bożena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 1 / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sposoby bezpośredniego rozwiązywania sporów - od projektów społecznych do zarządzania organizacją
author Lakis, Juozas

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sytuacje konfliktowe w gospodarce - definicja i podział /
author Kamiński, Grzegorz.

Series: Studia z kulturoznawstwa i socjologii gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 5 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Osobowość jako determinanta wyboru stylu rozwiązywania konfliktów
author Kłusek-Wojciszke, Bożena

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (135) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikt czy współpraca, czyli wyzwania dla firm w debata redakcyjna 
 

Series: Harvard Business Review Polska nr 12/1 (82/83) - grudzień 2009/ styczeń 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cypr. Dwa państwa na jednej wyspie?
author Kapłońska, Joanna

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 3 (26) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe i etyczne aspekty komunikowania się
author Ślusarczyk, Zenon

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroprzedsiębiorstwa rodzinne w Wielkopolsce
author Więcek-Janka, Ewa

Series: Problemy zarządzania nr 4(30)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Menedżer w roli "trzeciej strony" w sytuacjach
author Kamiński, Jacek.

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie modelu podwójnej troski w analizie
author Kamiński, Jacek.

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 13 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metoda D. Dany jako komunikacyjny instrument
author Potocki, Arkadiusz

Series: Prace z zakresu zachowań organizacyjnych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Blaski i cienie konfliktu w organizacji
author Szeląg, Krzysztof

Series: Zeszyty Naukowe WSE-I w Warszawie Nr 21/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etnografia konfliktu w radzie miejskiej
author Kordulewska, Martyna

Series: Problemy zarządzania nr 2(32)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola menedżera w rozwiązywaniu sytuacji
author Szeląg, Krzysztof

Series: Zeszyty Naukowe WSE-I w Warszawie Nr 18/2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikty pomiędzy działami przedsiębiorstwa : przyczyny, zapobieganie, metody rozwiązywania /  
author Kamiński, Jacek.

Series: Optimum nr 4 (20) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyczyny konfliktów wertykalnych w kanale studium przypadku 
author Wójcik-Karpacz, Anna.

Series: Problemy zarządzania nr 1(35)/2012 t.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sterowanie konfliktami w organizacji
author Penc, Józef.

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 9 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikty i ich rozwiązywanie w organizacjach opieki
author Saryusz-Wolska, Hanna

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 2 (79)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mediator jako antropolog podejście antropologiczne w rozwiązywaniu konfliktów 
author Cichobłaziński, Leszek

Series: Problemy zarządzania nr 2(32)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacyjne przyczyny konfliktów pomiędzy działami
author Kamiński, Jacek.

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 14 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: