Arbitralne i negocjacyjne podejście do realizacji inwestycji celu publicznego - korzyści, zagrożenia, uwarunkowania skuteczności
author Fornalczyk, Agnieszka

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (50) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie międzynarodowe
author Mead, Richard

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Konflikt w organizacji /
author Kłusek, Bożena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 1 / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sposoby bezpośredniego rozwiązywania sporów - od projektów społecznych do zarządzania organizacją
author Lakis, Juozas

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sytuacje konfliktowe w gospodarce - definicja i podział /
author Kamiński, Grzegorz.

Series: Studia z kulturoznawstwa i socjologii gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 5 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja w grupach
author Adams, Katherine

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej zarządzanie bezpieczeństwem 
author Aleksandrowicz, Tomasz

Publication year: 2011 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Osobowość jako determinanta wyboru stylu rozwiązywania konfliktów
author Kłusek-Wojciszke, Bożena

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (135) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Negocjacje jako forma komunikacji interpersonalnej
author Cenker, Ewa Małgorzata

Publication year: 2011 Call number: [65.013] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące
author Stankiewicz, Wojciech Marcin

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikt czy współpraca, czyli wyzwania dla firm w debata redakcyjna 
 

Series: Harvard Business Review Polska nr 12/1 (82/83) - grudzień 2009/ styczeń 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe publiczne zarys wykładu 
author Białocerkiewicz, Jan

Publication year: 2003 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura organizacji naturalną wartością przedsiębiorstwa /
author Bańka, Waldemar

Publication year: 2009 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cypr. Dwa państwa na jednej wyspie?
author Kapłońska, Joanna

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 3 (26) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy
author Doherty, Nora

Publication year: 2010 Call number: [331] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Grupowe rozwiązywanie problemów
author Robson, Mike

Publication year: 2005 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mediacje teoria i praktyka 
red. Gmurzyńska, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [65.013] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Psychologia i życie : wydanie nowe /  
author Gerrig, Richard J.

Publication year: 2009 Call number: [Podręcznik] Available: (11); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia i życie : wydanie nowe /  
author Gerrig, Richard J.

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dochodząc do zgody Przekształcanie konfliktów w 
author Ury, William

Publication year: 2006 Call number: [65.013] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikty międzygrupowe przejawy, źródła i metody rozwiązywania 
author Skarżyńska, Krystyna

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikt interesów w administracji publicznej
author Suwaj, Patrycja Joanna

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcje konfliktu społecznego
author Coser, Lewis A.

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe i etyczne aspekty komunikowania się
author Ślusarczyk, Zenon

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroprzedsiębiorstwa rodzinne w Wielkopolsce
author Więcek-Janka, Ewa

Series: Problemy zarządzania nr 4(30)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Menedżer w roli "trzeciej strony" w sytuacjach
author Kamiński, Jacek.

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umiejętności kierownicze Materiały Dydaktyczne AE Poznań nr 42 
author Bartkowiak, Grażyna

Publication year: 1999 Call number: [331-057.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie modelu podwójnej troski w analizie
author Kamiński, Jacek.

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 13 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 14 Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa Rok VIII Nr 
red. Kantorowicz, Aleksandra

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Język konfliktu Kultura komunikacji społecznej w 
author Sikorski, Czesław

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metoda D. Dany jako komunikacyjny instrument
author Potocki, Arkadiusz

Series: Prace z zakresu zachowań organizacyjnych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania organizacyjne podręcznik akademicki 
author Kuc, Bolesław Rafał

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne podstawy negocjacji pomiędzy prawem a moralnością 
red. naukowa Jastrzębska-Smolaga, Halina

Publication year: 2007 Call number: [65.013] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów
red. Jędrych, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geografia myślenia : dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej /  
author Nisbett, Richard E.

Publication year: 2009 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek w środowisku pracy
red. Kwiatkowska, Grażyna E.

Publication year: 2011 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie konfliktem w zakładzie prac Zeszyt 105/9 
author Sikora, Jan

Publication year: 1998 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwiązywanie konfliktów
author Dana, Daniel

Publication year: 1993 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>

Customize your search

Languages: