Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym : teoria i rzeczywistość 
author Drozdowicz, Jarema

Publication year: 2010 Call number: [02.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia człowieka dorosłego : ciągłość - zmiana - integracja 
author Oleś, Piotr K.

Publication year: 2011 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do socjologii
author Szacka, Barbara

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawy narodowościowe : oryginalne badania własne studentów 
author Kurcz, Zbigniew

Publication year: 2003 Call number: [02.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do socjologii
author Szacka, Barbara

Publication year: 2003 Call number: [02.B] Available: (26); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia : podręcznik akademicki : 3 : jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej 
author Strelau, Jan

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Techniki NLP : w tworzeniu dobrych związków z ludźmi 
author Derks, Lucas

Publication year: 2003 Call number: [01.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie firmą : strategie, struktury, decyzje, tożsamość 
 

Publication year: 2001 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Narracje : (Auto)biografia : Etyka 
author Koczanowicz, Leszek

Publication year: 2005 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tożsamość człowieka
author Gałdowa, Anna

Publication year: 2000 Call number: [01.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tożsamości zbiorowe
author Bokszański, Zbigniew

Publication year: 2006 Call number: [02.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Krótki esej o czterech ważnych kwestiach: prawie, tożsamości, pamięci i wspólnocie /
author Czarnota, Adam.

Series: Prawo i Więź nr 1/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teorie osobowości /
author Hall, Calvin S.

Publication year: 2013 Call number: [I ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi 2014 : sektor usług - uwarunkowania i tendencje rozwoju /  
 

Publication year: 2014 Call number: [338.46] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość-polityka makroekonomiczna-globalizacja /
 

Publication year: 2015 Call number: [657] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 390 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2015 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 391 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Potencjał kulturowy i społeczny oraz zasoby ludzkie w procesach zarzadzania /
 

Publication year: 2015 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 41 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Potencjał kulturowy i społeczny oraz zasoby ludzkie w procesach zarządzania /
 

Publication year: 2015 Call number: [10.C] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 41 Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Potencjał kulturowy i społeczny oraz zasoby ludzkie w procesach zarządzania /
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 41 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ruchy społeczne : wprowadzenie / 
author Della, Porta Donatella

Publication year: 2009 Call number: [II] Series: Politika Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość-polityka makroekonomiczna-globalizacja /
 

Publication year: 2015 Call number: [V] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 390 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia człowieka dorosłego : ciągłość - zmiana - integracja / 
author Oleś, Piotr K.

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

O pułapkach emigracyjnej lekkości : doświadczenia tymczasowości w narracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych / 
author Cekiera, Rafał.

Publication year: 2014 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko własnego życia : indywidualizacja w późnej nowoczesności /  
author Krzychała, Sławomir.

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tożsamość, wartości i emocje /
author Sroka, Danuta

Series: Edukacja i Dialog 07-08/2016 286/287 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Literatura w kształtowaniu tożsamości /
author Molicka, Maria.

Series: Edukacja i Dialog 11-12/2016 290/291 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauka i praktyka zarządzania - cztery perspektywy budowania tożsamości i użyteczności społecznej /
author Suszyński, Cezary.

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mężczyźni i kobiety na zakupach : dyskursywne różnice czy realne podziały? / 
author Cebula, Michał.

Series: Handel wewnętrzny nr 1(360)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tożsamość i wizerunek wymiaru sprawiedliwości - perspektywa komunikacyjna /
author Majchrzak, Katarzyna.

Series: Handel wewnętrzny nr 2(361)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka promocji w kreowaniu wizerunku produktu turystycznego /
author Orfin-Tomaszewska, Katarzyna.

Publication year: 2016 Call number: [15.C] Series: Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński, T. (1022) 948 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku /
 

Publication year: 2015 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teorie osobowości /
author Hall, Calvin S.

Publication year: 2013 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tradycja i współczesne konteksty /
 

Publication year: 2006 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The Development of Imaginative Literature in a Multicultural Space (Podillia Region Locus) /
author Nahornyi, Yaroslav.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zarządzanie wielokulturowym potencjałem społecznym nr 11 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesność i tożsamość : "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności / 
author Giddens, Anthony.

Publication year: 2012 Call number: [316] Series: Socjologia Współczesna SW Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Siła tożsamości /
author Castells, Manuel

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Oblicza współczesnej rodziny : wybrane aspekty / 
Redaktor Harwas-Napierała, Barbara

Publication year: 2018 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kod kulturowy : Jak zrozumieć preferencje współczesnego konsumenta, motywacje wyborów czy zachowania tłumu /  
Autor Rapaille, Clotaire.

Publication year: 2019 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu tożsamości... : (pedagogika-filozofia-literatura) /  
Autor Gradkowski, Henryk

Publication year: 2014 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: