Wizje dobrego państwa : Idee i teorie 
author Lisowska, Alicja

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lokalne wzory kultury politycznej : Szkice ogólne i opracowania monograficzne 
author Kurczewski, Jacek

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klęska "Solidarności" : gniew i polityka w postkomunistycznej Europie 
author Ost, David

Publication year: 2007 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesność ponowoczesność : Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej Wschodniej : 1 
author Partycki, Sławomir

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie informacji w społeczeństwie obywatelskim : Wybrane aspekty prawne 
author Marszałek-Kawa, Joanna

Publication year: 2007 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo obywatelskie : modele teoretyczne i praktyka społeczna 
author Balawajder, Edward

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kraje Europy Środkowowschodniej a globalizacja
author Dobrzański, Dariusz

Publication year: 2005 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja więcej niż podręcznik : społeczeństwa, kultura, polityka 
author Misiak, Władysław

Publication year: 2007 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo a polityka : materiały z konferencji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyła się 24 lutego 2006 roku 
author Zubik, Marek

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne wyzwania nauk praktycznych
author Lewicka-Strzałecka, Anna

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce : Partycypacja lokalna i kapitał społeczny 
author Podedworna, Hanna

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cnoty obywatelskie jako struktury kognitywne w rozwoju regionalnym : Przypadek województwa śląskiego 
author Geisler, Robert

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej : perspektywa porównawcza : Acta Universitatis Wratislaviensis : no 2844 
author Antoszewski, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [18.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Krewni, znajomi, obywatele : Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna 
author Theiss, Maria

Publication year: 2007 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat arabski w procesie przemian : Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne 
author Kapiszewski, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klucz do politologii : najważniejsze ideologie, systemy, postaci 
author Heywood, Andrew

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy relacji między państwem a kościołami : w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej : studium porównawcze 
author Orzeszyna, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo konstytucyjne
author Grzybowski, Marian

Publication year: 2008 Call number: [18.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagrożenia cywilizacyjne a kategoria "ROZWÓJ" : Studia nad zrównoważonym rozowjem : Tom VI : Cvilization Threats and the Developement Category : Studies on Sustainable Development : Volume VI 
author Piontek, Franciszek

Publication year: 2007 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
author Gdulewicz, Ewa

Publication year: 2007 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej
author Michałowski, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geografia polityczna
author Blacksell, Mark

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów
author Szczepański, Marek S.

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Idee i ideologie we współczesnym świecie : Wielkie tematy 
 

Publication year: 2008 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Diagnoza społeczna 2007 : warunki i jakość życia Polaków : raport 
author Czapiński, Janusz

Publication year: 2007 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczności lokalne na pograniczu
author Kuzior, Aleksandra

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Między unitaryzmem a federalizmem : Ewolucja współczesnej myśli i praktyki ustrojowej Włoch 
author Struska, Dorota

Publication year: 2008 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundamenty współczesnych państw
author Izdebski, Hubert

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

E-urząd w komunikacji z obywatelem
author Kowalczyk, Marcin

Publication year: 2009 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Państwo i rynek w gospodarce Unii Europejskiej
author Bombera, Zdzisław

Publication year: 2008 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O kształtowaniu ładu gospodarczego : kluczowe problemy gospodarki : Księga Jubileuszowa dla uczczenia 90 lecia profesora Jana Lipińskiego 
author Mączyńska, Elżbieta

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy 
author Koba, Laura

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej : obszary rozwoju, rozwiązania modelowe 
author Wankiewicz, Bogdan

Publication year: 2009 Call number: [04.B] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ethos w życiu publicznym : krótkie wykłady filozofii 
author Nowak, Ewa

Publication year: 2008 Call number: [01.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modernizacja polityczna w teorii i praktyce : transfer nowoczesnych idei, wartości, instytucji i mechanizmów 
author Barański, Marek

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia polskiej i europejskiej demokracji
author Wróbel, Sylwester

Publication year: 2008 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Z punktu widzenia ekonomii
author Musiał, Grażyna

Publication year: 2008 Call number: [05.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europa kosmopolityczna : społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności 
author Beck, Ulrich

Publication year: 2009 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne państwo : wybrane problemy 
author Wróbel, Sylwester

Publication year: 2009 Call number: [18.A] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Japonia na początku XXI wieku : polityka, gospodarka, społeczeństwo i stosunki z Polską 
author Gawlikowski, Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: