Nauka o państwie i prawie /
Autor Kuciński, Jerzy.

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Aktywizowanie wyborców inicjatywy z różnych krajów świata 
author Ellis, Andrew

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe media i polityka : internet, demokracja, kampanie wyborcze /  
redaktor Jeziński, Marek

Publication year: 2009 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działania obywatelskie a transformacja ustrojowa w
author Nowak, Marek

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce diagnoza stanu i perspektywy wzrostu 
red. Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo, samorząd i społeczności lokalne Piotr Buczkowski in memoriam 
red. Bondyra, Krzysztof

Publication year: 2005 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd lokalny w Polsce społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania 
red. Michałowski, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [342.25] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Władza i przeciwwładza w epoce globalnej : nowa ekonomia polityki światowej /  
Autor Beck, Ulrich

Publication year: 2005 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo obywatelskie a problem zrównoważonej dystrybucji kapitału społecznego /
author Rotengruber, Przemysław.

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne oblicza demokracji /
redaktor Gizicka, Dorota

Publication year: 2010 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rządzić inaczej jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca 
author Osborne, David

Publication year: 2005 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny i inne formy aktywności
author PIekara, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu Polska 1980-1989 
author Słodkowska, Inka

Publication year: 2006 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola organizacji pozarządowych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego /
author Haber, Józef Antoni.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 4 / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 101 
red. naukowy Korenik, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia filozofii politycznej od Tukidydesa do Locke'a tradycja klasyczna i jej krytycy 
author Korab-Karpowicz, W. Julian

Publication year: 2010 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów /
red. Kurczewska, Urszula

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O kształtowaniu ładu gospodarczego
red. naukowa Mączyńska, Elżbieta

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej
red. Waniek, Danuta

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybory 2007 i media krajobraz po "IV RP" wybrane problemy 
red. naukowy Waniek, Danuta

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspólnota i emancypacje spór o społeczeństwo postkonwencjonalne 
author Koczanowicz, Leszek

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek, państwo, świat edukacja społeczna obywateli Man, state, world social education of citizens 
author Koperek, Adam

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce na tle krajów ościennych /
author Okulicz-Kozaryn, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 21/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oblicza lokalności ku nowym formom życia lokalnego 
red. Kurczewska, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczności lokalne teraźniejszość i przyszłość 
red. naukowa Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2006 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski /
Autor Blok, Zbigniew

Publication year: 2006 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Od społeczeństwa obywatelskiego do obywatelskiego
author Samojłowicz, Adam

Series: Zeszyty politologiczne numer 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd w Polsce : istota, formy, zadania : praca zbiorowa / 
red. naukowa Wykrętowicz, Stanisław.

Publication year: 2012 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd w Polsce : istota, formy, zadania : praca zbiorowa / 
red. naukowa Wykrętowicz, Stanisław.

Publication year: 2012 Call number: [III] [ZN] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ethos w życiu publicznym /
author Nowak, Ewa.

Publication year: 2012 Call number: [17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundamenty współczesnych państw /
author Izdebski, Hubert.

Publication year: 2007 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja regionalna /
 

Publication year: 2006 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej : perspektywa porównawcza 
author Antoszewski, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [18.B] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauka o państwie
author Winczorek, Piotr

Publication year: 2005 Call number: [18.A] Available: (10); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Re: internet - społeczne aspekty mediów : polskie konteksty i interpretacje 
author Jonak, Łukasz

Publication year: 2006 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jeden naród dwie kultury
author Himmelfarb, Gertrude

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Negocjowana demokracja, czyli europejskie governance po polsku
author Wódz, Kazimiera

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia 4 : zeszyty naukowe Uniwersystetu Rzeszowskiego : nr 45 
author Malikowski, Marian

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne
author Barański, Marek

Publication year: 2007 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 Dalej>>
Languages: