Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego : materiały z konferencji otwierającej nowy projekt Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, z dnia 18 czerwca 2007 r. 
 

Publication year: 2007 Call number: [03.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie
author Karski, Jerzy B.

Publication year: 2009 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja : studium polityczne 
author Rajca, Lucyna

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja ekonomiczna : alternatywne rozwiązania w sferze zarządzania społecznego 
author Dowbor, Ladislau

Publication year: 2009 Call number: [05.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spółdzielnie mieszkaniowe : pomiędzy wspólnotą obywatelską a alienacją 
author Peisert, Arkadiusz

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja więcej niż podręcznik : społeczeństwa, kultura, polityka : z perspektywy nowej struktury ładu światowego 
author Misiak, Władysław

Publication year: 2009 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki i społeczny : wybrane problemy teorii i praktyki 
author Moroń, Dorota

Publication year: 2009 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O życiu publicznym, kulturze i innych sprawach
author Mach, Bogdan W.

Publication year: 2007 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etyka polityczna liberalnej demokracji w Polsce
author Ossowski, Szymon

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ethnos i polities : naród a społeczeństwo obywatelskie we współczesnej Europie 
author Kuczur, Tomasz

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego
author Blicharz, Jolanta

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu : Polska 1980-1989 
author Słodkowska, Inka

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Technokraci dobroczynności : samoświadomość społeczna pracowników organizacji pozarządowych 
author Dudkiewicz, Magdalena

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo konstytucyjne
author Grzybowski, Marian

Publication year: 2009 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja performatywna
author Matynia, Elżbieta

Publication year: 2008 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczne dylematy Europy
author Gizicka, Dorota

Publication year: 2009 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Central Europe : two decades after 
author Riedel, Rafał

Publication year: 2010 Call number: [A/18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia z badań nad samorządem : Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 21/2008 
author Wykrętowicz, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [04.B] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obywatel w społeczeństwie informacyjnym : teoria i praktyka 
author Masłyk, Tomasz

Publication year: 2010 Call number: [02.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dialog międzykulturowy w działalności polskich organizacji pozarządowych okresu transformacji okresu transformacji systemowej
author Chromiec, Elżbieta

Publication year: 2011 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania polityczne : tom 2 
author Dalton, Russel J.

Publication year: 2010 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Europejskie : Europa - wspólnotą teorii i polityki : 8 
 

Publication year: 2010 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów
author Chodkowska, Maria

Publication year: 2011 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia myśli socjologicznej : część pierwsza 
author Szacki, Jerzy

Publication year: 1983 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Public relations : w jednostce samorządu terytorialnego 
author Adamus-Matuszyńska, Anna

Publication year: 2011 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja ustrojowa w Polsce : 1989-2009 
author Kruk, Maria

Publication year: 2011 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne państwo w teorii i praktyce
author Oniszczuk, Jerzy.

Publication year: 2011 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Między sąsiedztwem a integracją : założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej 
author Szeptycki, Andrzej

Publication year: 2011 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polacy wśród Europejczyków : wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich 
author Jasińska-Kania, Aleksandra

Publication year: 2002 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia myśli socjologicznej : wydanie nowe 
author Szacki, Jerzy

Publication year: 2003 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia myśli socjologicznej : wydanie nowe 
author Szacki, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce : analiza na przykładzie regionów koszalińskiego i opolskiego 
author Broda-Wysocki, Jerzy

Publication year: 2003 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia z teorii polityki : tom II 
author Jabłoński, Andrzej W.

Publication year: 1998 Call number: [18.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia z teorii polityki : tom III 
author Czajkowski, Andrzej

Publication year: 2000 Call number: [18.A] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd lokalny w Polsce : społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania 
author Michałowski, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [04.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do politologii
author Żyro, Tomasz

Publication year: 2004 Call number: [18.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do politologii
author Żyro, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Idea społeczeństwa obywatelskiego : współczesna debata i jej źródła 
author Pietrzyk-Reeves, Dorota

Publication year: 2004 Call number: [18.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Utopie inkluzji : sukcesy i porażki programow reintegracji społecznej 
author Frieske, Kazimierz W.

Publication year: 2004 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucjonalizacja samorządności : aktorzy i efekty 
author Gąciarz, Barbara

Publication year: 2004 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: