Trzy obszary badań społecznych historia, politologia, public relations księga pamiątkowa wydana z okazji 70-lecia prof. zw. 
red. Kubok, Dariusz

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja studium polityczne 
author Rajca, Lucyna

Publication year: 2007 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Społeczeństwo obywatelskie modele teoretyczne i praktyka społeczna 
red. Balawajder, Edward

Publication year: 2007 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia Europejska a społeczeństwo obywatelskie
red. Paradowski, Ryszard

Publication year: 2005 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowanie demokracji : podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce 
Autor Grabowska, Mirosława

Publication year: 2003 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia polskiej i europejskiej
red. Wróbel, Sylwester

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne państwo : wybrane problemy /  
red. naukowa Wróbel, Sylwester

Publication year: 2009 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Współczesne państwo : wybrane problemy / 
 

Publication year: 2009 Call number: [VII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja nieznośne podobieństwo? świat i jego instytucje w procesie uniformizacji 
red. Krauz-Mozer, Barbara

Publication year: 2008 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska i Europa Środkowa demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja 
red. naukowa Nowak, Ewa

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Autorytaryzm a demokracja przemiany ustrojowe w Polsce po roku 1989 
author Czarnecki, Paweł

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie : Doktryna i myśl polityczna / 
redaktor Kaute, Wojciech

Publication year: 2004 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strefa publiczna kondycja, przejawy, przemiany 
red. Hudzik, Jan Paweł

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie doktryna i myśl polityczna 
red. Kaute, Wojciech

Publication year: 2004 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauka o państwie i prawie /
Autor Kuciński, Jerzy.

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Nowe media i polityka : internet, demokracja, kampanie wyborcze /  
redaktor Jeziński, Marek

Publication year: 2009 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne oblicza demokracji /
redaktor Gizicka, Dorota

Publication year: 2010 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia filozofii politycznej od Tukidydesa do Locke'a tradycja klasyczna i jej krytycy 
author Korab-Karpowicz, W. Julian

Publication year: 2010 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów /
red. Kurczewska, Urszula

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej
red. Waniek, Danuta

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundamenty współczesnych państw /
author Izdebski, Hubert.

Publication year: 2007 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lokalne wzory kultury politycznej : Szkice ogólne i opracowania monograficzne 
author Kurczewski, Jacek

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klęska "Solidarności" : gniew i polityka w postkomunistycznej Europie 
author Ost, David

Publication year: 2007 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesność ponowoczesność : Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej Wschodniej : 1 
author Partycki, Sławomir

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo obywatelskie : modele teoretyczne i praktyka społeczna 
author Balawajder, Edward

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klucz do politologii : najważniejsze ideologie, systemy, postaci 
author Heywood, Andrew

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo konstytucyjne
author Grzybowski, Marian

Publication year: 2008 Call number: [18.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
author Gdulewicz, Ewa

Publication year: 2007 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej
author Michałowski, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Idee i ideologie we współczesnym świecie : Wielkie tematy 
 

Publication year: 2008 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundamenty współczesnych państw
author Izdebski, Hubert

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modernizacja polityczna w teorii i praktyce : transfer nowoczesnych idei, wartości, instytucji i mechanizmów 
author Barański, Marek

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia polskiej i europejskiej demokracji
author Wróbel, Sylwester

Publication year: 2008 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne państwo : wybrane problemy 
author Wróbel, Sylwester

Publication year: 2009 Call number: [18.A] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego : materiały z konferencji otwierającej nowy projekt Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, z dnia 18 czerwca 2007 r. 
 

Publication year: 2007 Call number: [03.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja : studium polityczne 
author Rajca, Lucyna

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spółdzielnie mieszkaniowe : pomiędzy wspólnotą obywatelską a alienacją 
author Peisert, Arkadiusz

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etyka polityczna liberalnej demokracji w Polsce
author Ossowski, Szymon

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo konstytucyjne
author Grzybowski, Marian

Publication year: 2009 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: