Studia z badań nad samorządem : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 21-2008 / 
red. naukowy Wykrętowicz, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota i kształtowanie się społeczeństwa
author Kocurek, Krzysztof

Series: Prace słuchaczy Studiów Doktorankich Wydziału Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działania obywatelskie a transformacja ustrojowa w
author Nowak, Marek

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwo obywatelskie a problem zrównoważonej dystrybucji kapitału społecznego /
author Rotengruber, Przemysław.

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola organizacji pozarządowych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego /
author Haber, Józef Antoni.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 4 / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce na tle krajów ościennych /
author Okulicz-Kozaryn, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 21/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Od społeczeństwa obywatelskiego do obywatelskiego
author Samojłowicz, Adam

Series: Zeszyty politologiczne numer 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagrywka na media społecznościowe /
author Kociuba, Marcin.

Series: Marketing w Praktyce nr 12 (154) grudzień / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obywatele jako świadomi uczestnicy procesów decyzyjnych w gminach / Dorota Bednarska-Olejniczak, Jarosław Olejniczak. 
author Bednarska-Olejniczak, Dorota.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wyzwania biznesowe 21 wieku nr 5(43) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Story of Erased People in Slovenia : the Role of Civil Society in a Long Road to Justice /
author Nadaždin, Draginja.

Series: Chorzowskie Studia Polityczne Bezpieczeństwo i prawa człowieka nr 7 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sektor publiczny a nowa sfera publiczna /
author Brol, Marcin.

Series: Optimum nr 1(79) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Solidarity as a means of collective activity in a civil society /
author Polishchuk, Oleksandr.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zarządzanie strategiczne w organizacji nr 12 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gromads'ka rada : sub'êkt vplivu na formuvannâ strategíčnogo upravlínnâ v díâl'ností organív deržavnoï vladi /  
author Cic, Sergìj.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zarządzanie strategiczne w organizacji nr 12 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: