Financial Law of The European Union
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 2008 Call number: [347.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013 
red. Bajko, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce
red. Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zapobieganie korupcji w wykorzystaniu funduszy Zagrożenia korupcyjne w systemie zarządzania 
red. Grosse, Tomasz Grzegorz

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 2007 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 5/2006
red. naukowy Gertner, Dragun Maria

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej
author Filipek, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Program MEDA w polityce pomocy Unii Europejskiej
author Stachurska-Szczesiak, Katarzyna

Publication year: 2007 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie
author Świerszcz, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie
author Szymańska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w Część 1 przewodnik po funduszach UE dla JST Jak skutecznie wykorzystać fundusze unijne 2007 
red. Szczepański, Marek

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Pomocowe UE Dotacje na ochronę środowiska w okresie 2007-2013 praktyczny poradnik 
author Sadowska, M.

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kwalifikowalność wydatków w krajowych programach
author Kędziora, Halina

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze unijne 2007-2013 poradnik przedsiębiorcy 
red. Cieślak, Rafał

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach
author Masiukiewicz, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena projektów europejskich 2007-2013
author Grzeszczyk, Tadeusz A.

Publication year: 2009 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości w regionach : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 38/2011 / 
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze unijne zasady finansowania projektów ze środków unijnych w 
author Poździk, Rafał

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo zarządzania projektami finansowanymi z
red. Perkowski, Maciej.

Publication year: 2008 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w sektorze publicznym eliminowanie zagrożeń 
author Kłopotek, Anna

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w część 2 :procedury od A-Z, praktyczne aspekty Jak skutecznie wykorzystać fundusze unijne 2007 
red. Szczepański, Marek

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 : perspektywa finansowa 2007-2013 / 
author Filipek, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej /
 

Publication year: 2014 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej /
Red. Panasiuk, Aleksander.

Publication year: 2014 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna /
 

Publication year: 2013 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 307 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 4 (76) 2015 /  
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2017, vol. 5, no. 5 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2017, vol. 5, no. 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych / Redakcja naukowa Joanna Przybylska. 
 

Publication year: 2019 Call number: [657.6] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: