Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych i
author Hebel, Katarzyna.

Series: Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne uwarunkowania inwestycyjne do EURO 2012
author Baran, Agnieszka

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego : kwestie wybrane / 
author Korenik, Dorota.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 41/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spadek wartości rynkowej polskich przedsiębiorstw budowlanych w okresie realizacji inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych : od stycznia 2011 do czerwca 2012 roku / 
author Bartuś, Alicja.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 48, nr 3 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model przyczynowo-skutkowy w procesie zarządzania inwestycjami infrastrukturalnymi /
author Kozłowski, Waldemar.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spółka celowa - kilka uwag na temat nowej formy realizacji inwestycji infrastrukturalnych /
author Redo, Jarosław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 10(10) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Alternatywne źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych /
author Brzozowska, Krystyna.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 3 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: