Proces usługowy jako element marketingu-mix w usługach
author Jonas, Agata

Series: Prace z zakresu marketingu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości wykorzystania wyników badań ankietowych do kształtowania elementów marketingu-mix usług towarzyszących w turystyce na przykładzie kina Pictureville w Bradford /
author Zygarłowski, Paweł.

Series: Aktualne problemy gospodarki turystycznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 247 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja strategii marketingu-mix w przedsiębiorstwach transportowych /
author Rosa, Grażyna.

Series: Funkcjonowanie i nowoczesne formy organizacji podsystemów transportowych Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 16 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cena jako element marketingu-mix i jej determinanty
author Grzegorczyk, Wojciech

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podział akcji jako element inwestorskiego
author Mamcarz, Katarzyna

Series: Marketing i Rynek nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Vattenfal zatrzymaj zmiany klimatu 
author Zięba, Marcin

Series: Marketing w praktyce nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie marketingu mix w polskich bankach /
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 1(8)/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia i instrumenty marketingu-mix w przedsiębiorstwie hotelowym /
author Niezgoda, Agnieszka.

Series: Aktualne problemy gospodarki turystycznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 247 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja produktu mix w marketingu usług medycznych /
author Hołub-Iwan, Joanna.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważone ceny jako element marketingu-mix /
author Pabian, Arnold.

Series: Marketing i Rynek nr 4 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważone ceny jako element marketingu-mix /
author Pabian, Arnold.

Series: Marketing i Rynek nr 4 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompozycja price-mix w marketingowych strategiach rozwoju miast i regionów cz. 1 /
author Szromnik, Andrzej.

Series: Marketing i Rynek nr 5 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompozycja price-mix w marketingowych strategiach rozwoju miast i regionów cz. 2 /
author Szromnik, Andrzej.

Series: Marketing i Rynek nr 6 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompozycja price-mix w marketingowych strategiach rozwoju miast i regionów : cz. 2 / 
author Szromnik, Andrzej.

Series: Marketing i Rynek nr 6 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompozycja price-mix w marketingowych strategiach rozwoju miast i regionów : cz. 1 / 
author Szromnik, Andrzej.

Series: Marketing i Rynek nr 5 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ tożsamości marki luksusowej na politykę cenową produktu / Wioleta Dryl.
author Dryl, Wioleta.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 12(12) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Paradygmat marketingu kościelnego /
Autor Pabian, Angelika.

Series: Marketing i Rynek nr 10 / 2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: