The practice of public relations
author Seitel, Fraser P.

Publication year: 2004 Call number: [A/11.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Violence and Democracy
author Keane, John

Publication year: 2004 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dzieła wszystkie : tom 5 : Etyka nikomachejska : Etyka wielka : Etyka eudemejska : O cnotach i wadach 
author ,Arystoteles

Publication year: 1996 Call number: [01.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aksjologiczne podstawy ekonomii i biznesu
author Czerny, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [01.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ucywilizujmy kapitalizm : granice wolności 
author Donhoff, Marion Grafin

Publication year: 2000 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Antologia tekstów filozoficznych : część 1 
author Wawro, Elżbieta

Publication year: 2005 Call number: [01.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Narracje : (Auto)biografia : Etyka 
author Koczanowicz, Leszek

Publication year: 2005 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etyka w teorii i praktyce : antologia tekstów 
author Kalita, Zdzisław

Publication year: 2001 Call number: [01.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Changes of Polish Customers' Attitudes Towards Non-Ethical Activities of Food Producers /
author Baruk, Agnieszka Izabela.

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Być, mieć czy władać? /
Red. Czakon, Wojciech.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 49, nr 4, 2013. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka w zawodzie specjalistów public relations
author Hope, Ewa.

Publication year: 2013 Call number: [11.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Być, mieć czy władać? /
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 49, nr 4, 2013. Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych /
author Maruszewska, Ewa Wanda.

Publication year: 2014 Call number: [657] Series: Praca Naukowa / [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauczyciel wobec problemów współczesności : praca / 
 

Publication year: 2006 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia moralności : zarys zagadnień / 
author Ossowska, Maria.

Publication year: 2012 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Traktat o dobrej robocie /
author Kotarbiński, Tadeusz.

Publication year: 1969 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Executive compensation and ethics : perspective of the financial crisis / 
author Aluchna, Maria.

Series: Problemy zarządzania nr 2 (46)/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawe sumienie człowieka - luksus czy powinność? /
author Kapias, Michał.

Publication year: 2013 Call number: [17] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dylematy etyczne pracowników socjalnych /
 

Publication year: 2013 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Być, mieć czy władać? /
Red. Czakon, Wojciech.

Publication year: 2013 Call number: [10.0] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 49, nr 4, 2013. Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne wyzwania nauk praktycznych /
Red. Lewicka-Strzałecka, Anna.

Publication year: 2007 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja, polityka, etyka tom 4 : praca zbiorowa /  
Red. Bocian, Andrzej F.

Publication year: 2013 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie : kluczowe koncepcje /  
author Schermerhorn, John R.,Jr.

Publication year: 2008 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krótka historia etyki : filozofia moralności od czasow Homera do XX wieku / 
author MacIntyre, Alasdair.

Publication year: 2013 Call number: [01.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju /
 

Publication year: 2013 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 311 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka-etyka-środowisko /  
 

Publication year: 2014 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 329 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Personalizm szansą w globalnym świecie /
author Siek, Paweł.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji /
author Oleksyn, Tadeusz

Publication year: 2014 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etyka w życiu publicznym /
 

Publication year: 2012 Call number: [17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyczne i społeczne aspekty kryzysu finansowego /
author Werwińska, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Nr 140 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka biznesu : teoretyczne założenia, praktyka zastosowań / 
author Klimek, Jan.

Publication year: 2014 Call number: [Podręcznik] Available: (11); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etyka biznesu : teoretyczne założenia, praktyka zastosowań / 
author Klimek, Jan.

Publication year: 2014 Call number: [174] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy badań społecznych /
author Babbie, Earl

Publication year: 2013 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji /
author Oleksyn, Tadeusz.

Publication year: 2014 Series: HR - Wolters Kluwer Polska Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Studia Ekonomiczne nr 211 : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: nr 211 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia :problemy zarządczo-psychologiczne /  
 

Publication year: 2014 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 350 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Od etyki zawodowej do etyki biznesu /
author Michalik, Mieczysław

Publication year: 2003 Call number: [I ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyczny wymiar biznesu w konkurencyjnym otoczeniu /
author Klimek, Jan.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Karol Marks - Kapitał : współczesne interpretacje klasycznej ekonomii / 
author Shipside, Steve.

Publication year: 2012 Call number: [330.8] Series: Tezaurus Idei Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: