Funkcjonowanie GPW w Warszawie w świetle światowego kryzysu finansowego.
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 550 40 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego : praca zbiorowa / 
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2011 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego /
red. naukowa Stacharska-Targosz, Jolanta.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 35/2011 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świat do przeróbki : spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale /  
author Orłowski, Witold M.

Publication year: 2011 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse w dobie kryzysu / Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 18 
red. naukowy Dworak, Janusz.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej : diagnoza i konsekwencje dla Polski / 
author Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [339.7] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejskie rynki finansowe w obliczu globalnego kryzysu /
author Przychodzeń, Justyna

Series: Problemy zarządzania nr 4 (39)/2012, t. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elastyczne podejście w polityce pieniężnej w czasach niestabilności rynków. Polityka quantitative easing / 
author Nagraba, Katarzyna.

Series: Problemy zarządzania nr 4 (39)/2012, t. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys Unii Europejskiej : polska i czeska perspektywa /  
red. Kloczkowski, Jacek.

Publication year: 2012 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a ogólnoświetowy kryzys zaufania w okresie dekoniunktury /
author Świeszczak, Krzysztof.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (56) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej /
red. naukowa Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2012 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gdzie się podziali ci wszyscy przywódcy? /
author Iacocca, Lee A.

Publication year: 2007 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania gospodarki globalnej, T. 1, : Polityka międzynarodowej współpracy gospodarczej [...] /  
red. naukowy Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania gospodarki globalnej, T. 1, : Polityka międzynarodowej współpracy gospodarczej [...] / 
 

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej /
red. naukowa Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2012 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością Zeszyty Naukowe nr 690 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 51 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse w dobie kryzysu /
red. naukowa Wiśniewska, Marta.

Publication year: 2012 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 18 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rady nadzorcze wobec zjawiska kryzysu organizacyjnego /
author Jasiński, Bartosz.

Publication year: 2012 Call number: [334.72] Series: Monografie i Opracowania / (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ) nr 219 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i w praktyce /
red. Borowiec, Jan.

Publication year: 2011 Call number: [339.92] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 233 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarowanie majątkiem publicznym w warunkach kryzysu : aspekty makro-, mezo- i mikroekonomiczne /  
red. naukowy Zeman-Miszewska, Ewa.

Publication year: 2012 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ współczesnego kryzysu finansowego na charakter i kierunki reform światowego systemu finansowego /
author Żabińska, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 35/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany rynkowych zachowań gospodarstw domowych w świetle kryzysu finansowego /
author Smyczek, Sławomir.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 35/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem : pokonać kryzys i wygrać / 
author Nogalski, Bogdan.

Publication year: 2004 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce : identyfikacja i monitorowanie /  
red. naukowy Błaszczuk, Dariusz J.

Publication year: 2006 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse /
Red. Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2013 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomiczne analizy porównawcze /
red. naukowa Balicki, Władysław.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 43/2012 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów : VIII Forum Samorządowe / Ekonomiczne problemy usług nr 100. Zeszyty Naukowe nr 727. 
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe-aktualne wyzwania : zarządzane kryzysem w organizacjach gospodarczych /  
red. naukowy Włodarczyk, Mirosław.

Publication year: 2009 Call number: [355] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, t. 10, z. 7 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse w zarządzaniu gospodarką : bezpieczeństwo finansowe w okresie kryzysu / 
author Koscielecki, Lech.

Publication year: 2013 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia : Studia Ekonomiczne nr 104 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Inwestycje i nieruchomości nr 104 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość a kryzys na rynkach finansowych : Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 140 /  
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 140 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System prawnofinansowy : prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku = Law and finance : the financial law towards challenges of the XXI century / 
Red. Gliniecka, Jolanta.

Publication year: 2013 Call number: [347.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania zachowań podmiotów rynkowych : szanse i zagrożenia : Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 14 / 2012 /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Uwarunkowania zachowań podmiotów rynkowych nr 14 / 2012 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia zmiany 150 skutecznych technik jak wyjść z kryzysu! / 
author Skała, Marek

Publication year: 2009 Call number: [I ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności : Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 20 /2013 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pogorszenie koniunktury w Polsce na początku i na końcu pierwszej dekady XXI wieku : Analiza porównawcza / 
author Karpiński, Józef.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 43/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ światowego kryzysu finansowego na kraje Afryki Subsaharyjskiej : Analiza porównawcza / 
author Ambukita, Eric.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 43/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności /
red. naukowy Uziębło, Aldona.

Publication year: 2013 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 20/2013 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania zachowań podmiotów rynkowych - szanse i zagrożenia : Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie 14/2012 / 
Red. Samborski, Adam.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 14/2012 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Implikacje globalizacji i regionalizacji dla przedsiębiorczości międzynarodowej /
author Nowacki, Filip.

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: