Efekt zarażania w mechanizmie rozprzestrzeniania się
author Wyciślak, Sławomir

Series: Ekonomista nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce
red. naukowy Błaszczuk, Dariusz J.

Publication year: 2001 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie podmiotami i procesami gospodarczymi Monografie i opracowania naukowe 
red. naukowy Wiśniewski, Jan.

Publication year: 2006 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Plan Paulsona jako odpowiedź amerykańskich władz na
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (44) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Od wielkiego kryzysu gospodarczego do wielkiego perturbacje w gospodarce światowej w latach 
red. naukowy Kaliński, Janusz.

Publication year: 2009 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa : Monografie i Opracowania nr 563 / 
author Niedziółka, Paweł.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyczyny i przebieg światowego kryzysu finansowego
author Fiszer, Józef M.

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 2 (25) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podobieństwa i różnice między wielkim kryzysem
author Misala, Józef

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka - nowe perspektywy po kryzysie
red. naukowa Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny
red. naukowa Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Teoretyczne aspekty stabilizacyjnej polityki
author Marczewski, Krzysztof

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości /
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrowersje wokół zaciągania długu publicznego - z perspektywy kryzysu finansowego /
author Moździerz, Anna.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu
red. naukowa Pająk, Kazimierz

Publication year: 2011 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej
red. naukowa Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2012 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart
         (1)

Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej /
 

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesny kryzys gospodarczy przyczyny, przebieg, skutki 
red. naukowa Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu wybrane zagadnienia 
red. naukowa Lichniak, Irena

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Animal Spirits How Human Psychology Drives the Economy and Why It 
author Akerlof, George A.

Publication year: 2009 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innovation policies in the financial crisis.
author Borowiecki, Ryszard

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (139) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Plany ratowania gospodarek USA, Niemiec i Polski
author Milczewska, Danuta

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 26/2010 / 
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność
author Niedziółka, Paweł.

Publication year: 2011 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynki finansowe wczoraj, dziś, jutro 
red. Sikorski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Business Cycles Selected Issues 
ed. Pietrucha, Jacek.

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ globalnego kryzysu rynków finansowych na koniunkturę polskiej gospodarki /
author Prokopowicz, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie4 (61) 2010 4 (61) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej teoria i praktyka 
red. naukowa Dach, Zofia

Publication year: 2011 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyczyny światowego kryzysu finansowego w latach
author Hołubowicz, Łukasz.

Series: Optimu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty pochodne a współczesne kryzysy finansowe
author Grabowski, Wojciech

Publication year: 1998 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria kryzysów finansowych Minsky'ego i jej
author Nawrot, Wioletta

Series: Gospodarka Narodowa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne przedsiębiorstwo zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu 
red. naukowy Fryca, Joanna

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Światowy kryzys i jego implikacje dla Polski
author Kołodko, Grzegorz W.

Series: Master of Business Administration nr 4 (96) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w strategiach zarządzania organizacjami
red. naukowa Szabłowski, Józef

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka fiskalna wobec kryzysu finansowego. Próba
author Lubiński, Marek

Series: Gospodarka Narodowa nr 9/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji
author Guziejewska, Beata

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Stabilizacyjna polityka fiskalna w krajach OECD
author Mackiewicz, Michał

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ kryzysu gospodarczego na zarządzanie portfelem
author Zborowska, Władysława

Series: Problemy zarządzania nr 1(31)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu
red. naukowa Kuźniar, Roman.

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak inwestować w produkty strukturyzowane
author Blümke, Andreas

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji /
author Guziejewska, Beata

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: