Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe
author Florczak, Agnieszka

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawa człowieka w XXI wieku : wyzwania dla ochrony prawnej 
author Mika, Cezary

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podręcznik prawa międzynarodowego
author Antonowicz, Lech

Publication year: 2006 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
author Góralczyk, Wojciech

Publication year: 2006 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy systemu prawa międzynarodowego : pytania - testy - tablice 
author Cała-Wacinkiewicz, Ewelina

Publication year: 2007 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne
author Wójtowicz, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego
author Cała-Wacinkiewicz, Ewelina

Publication year: 2007 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe publiczne : zarys wykładu 
author Białocerkiewicz, Jan

Publication year: 2007 Call number: [03.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia i filozofia praw człowieka
author Florczak, Agnieszka

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rozwój prawa międzynarodowego- jedność czy fragmentacja?
author Kolasa, Jan

Publication year: 2007 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe : Księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz 
author Menkes, Jerzy.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polska w stosunkach międzynarodowych : Księga Jubileuszowa na 65-lecie Profesora Wiesława Dobrzyckiego 
author Bieleń, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska-Niemcy 1945-2007 : Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie : Studia i Dokumenty 
author Góralski, Witold M.

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dokąd zmierza świat?
author Rotfeld, Adam Daniel

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych : Wojna i pokój : Zbiór materiałów 
author Jasudowicz, Tadeusz

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego :  
author Lankosz, Kazimierz

Publication year: 2005 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Porządek Konstytucyjny w Polsce : wybrane problemy 
author Jakubowski, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika 
author Haliżak, Edward

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe
author Shaw, Malcolm N.

Publication year: 2000 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym Francji i Polski : Materiały konferencyjne z polsko-francuskiej konferencji naukowej : Warszawa, 21-22 października 2005 roku : L'application du droit international et communautaire dans l'orde juridique interne en France et en Pologne : Les matériaux de la conférence scientifique polono-française : Varsovie, les 21-22 octobre 2005 
author Granat, Mirosław

Publication year: 2007 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawoznawstwo
author Łopatka, Adam

Publication year: 2000 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego
author Mężykowska, Aleksandra

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawo międzynarodowe : materiały do studiów 
author Wierzbicki, Bogdan

Publication year: 2008 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat współczesny : wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy nowego porządku międzynarodowego 
author Malendowski, Włodzimierz

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy
author Białek, Tadeusz.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zbrodnia ludobójstwa w prawie międzynarodowym
author Kosińska, Karolina

Publication year: 2008 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemowość prawa europejskiego
author Stępień, Michał

Publication year: 2008 Call number: [03.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowa współpraca w sprawach podatkowych
author Mączyński, Dominik

Publication year: 2009 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo i administracja : Tom 6 
author Wojtczak, Krystyna

Publication year: 2007 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój w systemie prawa
author Bukowski, Zbigniew

Publication year: 2009 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The Oxford handbook of law and politics : The Oxford handbooks of political science 
author Whittington, Keith E.

Publication year: 2008 Call number: [A/03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The Oxford Handbook of international relations : The Oxford handbooks of political science 
author Reus-Smit, Christian

Publication year: 2008 Call number: [A/18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rada Europy - 60 lat na rzecz jedności europejskiej
author Głuszyńska, Irena

Publication year: 2008 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
author Dynia, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi
author Wiak, Krzysztof

Publication year: 2009 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunek wzajemny : porządek międzynarodowy : prawo międzynarodowe : europejskie prawo wspólnotowe : prawo krajowe 
author Wasilewski, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: