Prawo międzynarodowe publiczne
author Barcik, Jacek

Publication year: 2007 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój ochrony dziedzictwa kulturalnego w prawie międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku
author Przyborowska-Klimczak, Anna

Publication year: 2011 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy międzynarodowego prawa publicznego w turystyce
author Barcik, Jacek

Publication year: 2011 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wielokrotne obywatelstwo w prawie międzynarodowym i krajowym
author Zdanowicz, Mieczysława

Publication year: 2001 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe publiczne : testy : kazusy : tablice 
author Filipek, Paweł

Publication year: 2004 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe prawo ochrony środowiska
author Ciechanowicz-Mclean, Janina

Publication year: 2001 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Glosariusz terminologii stosunków międzynarodowych i prawa miedzynarodowego : polsko-angielsko-francusko-niemiecki 
author Pieńkos, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [18.C] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demokracja w stosunkach międzynarodowych
author Haliżak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podręcznik prawa międzynarodowego
author Antonowicz, Lech

Publication year: 2005 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Encyklopedia umiejętności politycznych : tom 1 i 2 
author Mohl, Robert Von

Publication year: 2003 Call number: [18.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy stosunków międzynarodowych /
author Mingst, Karen

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu /  
author Czapliński, Władysław

Publication year: 2009 Call number: [341] Series: Podręczniki i Skrypty / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ prawa międzynarodowego na ewolucję koncepcji instrumentu finansowego w wybranych państwach Unii Europejskiej /
author Mariański, Michał.

Publication year: 2014 Call number: [347.731] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy filozofii prawa /
author Morawski, Lech.

Publication year: 2014 Call number: [340] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polish Yearbook of International Law
 

Call number: [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich : problem konkurencji i wzajemnych relacji /  
 

Publication year: 2014 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System źródeł prawa międzynarodowego /
author Werwińska, Agnieszka.

Series: Polityka gospodarcza w procesach integracji Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 139 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR /
author Wesołowski, Krzysztof.

Publication year: 2013 Call number: [341] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zatrudnianie cudzoziemców /
author Bielak-Jomaa, Edyta.

Publication year: 2015 Call number: [349.2] Series: Biblioteka Prawa Pracy Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki harmonizacji polskiej rachunkowości z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 190 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe /
author Shaw, Malcolm N.

Publication year: 2006 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czysta teoria prawa /
author Kelsen, Hans.

Publication year: 2014 Call number: [340] Series: Klasycy Myśli Prawnej Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Łączenie rodzin cudzoziemców : studium prawnomiędzynarodowe / 
author Szuniewicz, Marta.

Publication year: 2014 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe publiczne wobec amnestii /
author Holy, Katarzyna.

Publication year: 2015 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uchodźcy - azyl polityczny i status uchodźcy w Polsce /
author Hadzińska-Wyrobek, Aleksandra.

Publication year: 2015 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki harmonizacji polskiej rachunkowości z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej /
 

Publication year: 2014 Series: Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 190 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku : wizje - koncepcje - paradygmaty / 
 

Publication year: 2005 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu /
author Wójcik, Jerzy Wojciech.

Publication year: 2007 Call number: [341] Series: Monografie Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi : aspekty organizacyjne i prawne / 
 

Publication year: 2010 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spory i konflikty międzynarodowe : aspekty prawne i polityczne / 
 

Publication year: 1999 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kolizje praw w międzynarodowym transporcie lotniczym /
author Kunert-Diallo, Agnieszka.

Publication year: 2011 Call number: [341] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: