ICT w Chinach i indiach - podstawowe problemy
author Sobiecki, Grzegorz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (46) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój chińskiego przemysłu motoryzacyjnego
author Łasak, Piotr

Series: Studia Ekonomiczne nr 4 (LXVII) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalni giganci jutra zmiana warty 
author Ghemawat, Pankaj

Series: Harvard Business Review Polska nr 4 (74) - kwiecień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność organizacji - skuteczny
author Sokołowska, Stanisława

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty polityki pieniężnej Ludowego Banku Chin
author Borowski, Jakub

Series: Gospodarka Narodowa nr 1-2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unijna propozycja trójstronnej współprac UE 
author Kaliszuk, Ewa.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 1 (194) styczeń/luty 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie chińskimi przedsiębiorstwami państowymi w warunkach transformacji systemowej /
author Bolesta, Andrzej.

Series: Optimum nr 4(24) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka kursowa Chin jako instrument realizacji proeksportowej strategii wzrostu gospodarczego /
author Skopiec, Dominik.

Series: Studia Ekonomiczne nr 4 (LXXI) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowa sylwetka chińskiego konsumenta praktyczne implikacje dla marketingu 
author Meyer, Maciej

Series: Marketing i Rynek nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Chinach
author Bednarowska, Luiza

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Negocjacje międzynarodowe czy międzykulturowe - czy czynniki wpływające na praces i sukces tych 
author Kirov, Nikolay

Series: Master of Business Administration nr 2 (109) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenie kredytu dostawcy "kupieckiego"
author Bednarowska, Luiza

Series: Zeszyty Naukowe WSE-I w Warszawie Nr 21/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki handlowe pomiędzy Unią Europejską a
author Adamczyk, Marzena

Series: Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze nr 19 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efficiency and Compassion? Exploring the Challenges that New Generations of 
author Hung, Li-Hwa

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 6 (83)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyczyny i przebieg światowego kryzysu finansowego
author Fiszer, Józef M.

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 2 (25) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekraczaj rzekę po kamieniach analiza dominującej logiki chińskich przedsiębiorców 
author Obłój, Krzysztof

Series: Master of Business Administration nr 2 (109) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The rise of Chinese translational corporations
author Zaorska, Anna

Series: Studia Ekonomiczne nr 4 (LXVII) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chiński kapitalizm idzie w świat
author Ząbkowicz, Anna

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (145) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki determinujące rozwój specjalnych stref
author Bednarowska, Luiza

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Guanxi a inwestycje zagraniczne w Chinach
author Trojnar, Ewa

Series: Problemy zarządzania nr 3(25)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chiny i Indie - szansa czy zagrożenie dla przemysłu
author Ambroziak, Łukasz.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 4 (209) lipiec/sierpień 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chiny w warunkach globalizacji gospodarki światowej
author Bożyk, Paweł

Series: Ekonomiczno - Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Suwerenne fundusze inwestycyjn różny rodowód, 
author Słota, Mateusz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (46) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reformy corporate governance i ich wpływ na systemy
author Aluchna, Maria.

Series: Master of Business Administration nr 3 (104) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chiny jako rynek eksportu Unii Europejskiej
author Mroczek, Wojciech.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 4 (203) lipiec/sierpień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Paradygmaty i główny nurt w ekonomii
author Madej, Zbigniew.

Series: Ekonomista nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chin trzecia potęga? 
author Krawczyk, Rafał

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 1 (12) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój rynku kapitałowego w Chinach i Indiach
author Bojańczyk, Mirosław.

Series: Zeszyty Naukowe WSE-I w Warszawie Nr 21/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy rozwojowe chińskiej gospodarki do 2050
author Liberska, Barbara

Series: Studia Ekonomiczne nr 4 (LXVII) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe uwrunkowania marketingu na rynku chińskim
author Meyer, Maciej

Series: Marketing i Rynek nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Yuan i chińska polityka walutowa
author Trzaskowski, Mariusz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Specjalne strefy ekonomiczne w Chinach
author Bednarowska, Luiza

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Japonia wobec procesu zjednoczenia Korei
author Bober, Andrzej

Series: Sprawy międzynarodowe nr 4 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces integracji gospodarczej Chin z krajami ASEAN
author Skulska, Bogusława

Series: Studia Ekonomiczne nr 4 (LXVII) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe zjawiska w międzynarodowej ekspansji korporacji
author Gwiazda, Adam

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia w Chinach. Aktualny rozwój rynku i
author Kowalczyk, Tomasz

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sektor usług w Chinach /
author Słota, Mateusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (58) 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oblicza polityki azjatyckiej : szanse i bariery / 
Red. Marszałek-Kawa, Joanna.

Publication year: 2013 Call number: [32] Series: Biblioteka Azji i Pacyfiku Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy internacjonalizacji waluty Chin /
author Skopiec, Dominik A.

Series: Gospodarka Narodowa nr 1/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój gospodarczy Chin jako głównego centrum gospodarczego świata /
author Jałowiecki, Marcin.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 54, nr 3 (2014) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: