Internal audit handbook : management with the SAP - audit roadmap 
author Kagermann, Henning

Publication year: 2008 Call number: [A/07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Internal audit handbook : management with the SAP - audit roadmap 
author Kagermann, H.

Publication year: 2008 Call number: [Mediateka] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w rachunkowości
author Karmańska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
author Kostur, Anna.

Publication year: 2007 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2009 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania współczesnych finansów
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie systemów logistycznych : Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku : tom 2/2009 
author Jaworski, Jacek

Publication year: 2008 Call number: [21.0] Available: (8); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych : stan prawny na dzień 31 maja 2009 roku 
author Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny w teorii i praktyce ubezpieczeniowej
author Mikołajczyk, Bożena.

Publication year: 2010 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych : finansowanie działalności, audyt wewnętrzny i kontrola finansowa 
author Brdulak, Jakub J.

Publication year: 2008 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego
author Hałaburda, Dorota A.

Publication year: 2010 Call number: [07.C] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne : praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych 
author Lachiewicz, Wojciech

Publication year: 2010 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne 
author Lisiński, Marek

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Krytycznie i twórczo o zarządzaniu : wybrane zagadnienia 
author Kieżun, Witold

Publication year: 2011 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesny audyt wewnętrzny
author Moeller, Robert

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce
author Kowalczyk, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [10.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce
author Bartoszewicz, Anna

Publication year: 2012 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu : nr 23 rok 2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [17.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej
author Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy audytu wewnętrznego
author Czerwiński, Krzysztof.

Publication year: 2003 Call number: [10.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym
author Czerwiński, Krzysztof.

Publication year: 2003 Call number: [10.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady wykorzystywania funduszy strukturalnych i funduszu spójności
author Bakalarska, Barbara

Publication year: 2004 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny w pytaniach i odpowiedziach : komentarze 
author Krzemień, Rafał

Publication year: 2004 Call number: [14.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny : GMP : GHP : HACCP : poradnik praktyczny 
author Zadernowski, Marek R.

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego : zgadnienia wybrane 
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2005 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poradnik audytora wewnętrznego : jednostek sektora finansów publicznych : tryb postepowania, dokumentacja : stan prawny na dzień 1 listopada 2004r. 
author Tyka, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poradnik audytora wewnętrznego : jednostek sektora finansów publicznych : tryb postepowania, dokumentacja : stan prawny na dzień 1 listopada 2004r. 
author Tyka, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2005 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny w praktyce : audyt operacyjny i finansowy 
 

Publication year: 2006 Call number: [Mediateka] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola : studium przypadków sektora publicznego i prywatnego / 
Red. Gabrusewicz, Tomasz.

Publication year: 2013 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość budżetowa /
author Winiarska, Kazimiera.

Publication year: 2013 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość a controlling : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 56 / 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia /
Redaktor Boguszewicz-Kreft, Monika.

Publication year: 2013 Call number: [10.A] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku t. 22/2013 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne : komentarz praktyczny : praca zbiorowa / 
Red. Ruśkowski, Eugeniusz.

Publication year: 2014 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny jako narzędzie innowacyjne w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu wałeckiego /
author Wankiewicz, Bogdan.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka /  
 

Publication year: 2014 Call number: [658.14/.17] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 365 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Quantitative methods in accounting and finance /
 

Publication year: 2015 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 375 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontrola zarządcza w 2015 roku : [Obowiązki, procedury, wzory dokumentów /] 
author Gromiec, Lucyna.

Publication year: 2015 Call number: [10.A] Series: Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie /
author Marciniak, Jarosław.

Publication year: 2015 Call number: [658.3] Series: HR Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: