Psychospołeczne czynniki powodzenia na studiach.
author Migdał, Anna

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (34) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość
red. Szadok-Bratuń, Aleksandra

Publication year: 2007 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uniwersytet a rynek
author Kozyr-Kowalski, Stanisław

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart
         (1)

Jakość kształcenia ekonomicznego VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
red. naukowa Rocki, Marek

Publication year: 2009 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Z posiedzenia Senatu WSZiM
author Kosznik, Elżbieta

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 12 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak skutecznie studiować? / poradnik z zakresu technik pracy umysłowej, nie tylko dla studentów! 
Autor Ładyżyński, Andrzej

Publication year: 2000 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce wyzwania w świetle transformacji systemowej 
red. Misztal, Bronisław

Publication year: 2000 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia ekonomiczne czy tylko wiedza i umiejętności? 
red. Dietl, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metodyka studiowania
red. naukowy Andrzejczak, Aldona

Publication year: 2011 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważona karta wyników jako narzędzie pomocne w
author Krwawicz, Małgorzata

Series: Zeszyty Naukowe 4 (61) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 8 Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa Rok V Nr 2(8)/2000 
red. Kantorowicz, Aleksandra

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymiar europejski studiów ekonomicznych w Polsce
red. Panek, Emil

Publication year: 2003 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing szkół wyższych
red. Nowaczyk, Grażyna

Publication year: 2004 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Procesy edukacyjne i wychowawcze w dobie przemian Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i 
 

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna rola studenta uniwersytetu
author Znaniecki, Florian

Publication year: 1997 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykładowca doskonały podręcznik nauczyciela akademickiego 
red. Rozmus, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [378] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Funkcjonowanie społeczne młodzieży akademickiej
author Klimkowska, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing i zarządzanie-problemy zakresu studiów
author Wojciechowski, Tadeusz

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 8 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkolnictwo wyższe wyzwania XXI wieku Polska, Europa, USA 
author Thieme, Jerzy K.

Publication year: 2009 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potrzeba wiedzy a typy studentów /
author Nogieć, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 8(8) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej stan obecny i planowane reformy 
author Mosakowski, Ryszard

Publication year: 2002 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Internet w szkole wyższej
author Nogieć, Joanna

Publication year: 2009 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Akredytacja programów dydaktycznych i uczelni jedną z
red. Dietl, Jerzy

Publication year: 2002 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek uczelni niepublicznych w Polsce
author Geryk, Marcin

Publication year: 2007 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studenci zagraniczni w Polsce motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość 
author Żołędowski, Cezary

Publication year: 2010 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praca dyplomowa nauką i sztuką /
autor Polańska, Aurelia.

Publication year: 2012 Call number: [371.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia turystyki i rekreacji w Polsce : programy i podmioty : propozycje standardów /  
author Jaworski, Zygmunt.

Publication year: 2008 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój publicznych uczelni wychowania fizycznego w Polsce /
author Jaworski, Zygmunt.

Publication year: 2007 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka Polski wobec studentów, doktorantów i stażystów z państw poradzieckich /
author Gomółka, Krystyna.

Publication year: 2016 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce : komentarz / 
author Izdebski, Hubert.

Publication year: 2019 Call number: [378] Series: Komentarze Praktyczne Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: