Preferencje ładów normatywnych w postawach kobiet
author Frąckowiak-Sochańska, Monika

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ przeobrażeń systemowych na model rodziny matek pracujących /
author Szuman, Alicja.

Series: Szkice z metodologii badań zjawisk demograficznych i ekonomicznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 22 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dostęp kobiet do wykształcenia w Unii Europejskiej
author Gorzelany-Plesińska, Julia

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obraz kobiety i mężczyzny w polskiej reklamie
author Maison, Dominika.

Series: Marketing i Rynek nr 11/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Segregacja zawodowa kobiet na polskim rynku pracy /
author Kalinowska-Nawrotek, Barbara

Series: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 65 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak skutecznie złowić kobietę w sieci?
author Dobrowolska, Joanna

Series: Marketing w praktyce nr 10 (140) pażdziernik 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sytuacja kobiet polskich na rynku pracy w przededniu
author Walczyk, Katarzyna Anna

Series: Prace studentów ekonomii, politologii, i informatyki Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Romeo pije zero, Julia - light
author Jagielska, Magdalena

Series: Marketing w praktyce nr 02 (144) luty 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek wśród ludzi zarys psychologii społecznej 
author Wojciszke, Bogdan

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jaka polityka spójności po roku 2013? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 95 
red. naukowy Klamut, Mirosława

Publication year: 2010 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metoda pomiaru dyskryminacji płci w miejscu pracy
author Mietlewski, Zygmunt

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (49) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Winning odpowiedzi 74 nieproste pytania współczesnego biznesu 
author Welch, Jack

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki kształtujące tradycyjny wzorzec sytuacji kobiet w społeczeństwie i gospodarce polskiej /
author Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna.

Series: Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 26 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach kształty rodziny współczesnej 
red. naukowa Muszyński, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska droga do wolności - rok 1989 polityka, edukacja, kultura 
red. Białokur, Marek

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kobiety i procesy migracyjne
 

Publication year: 2010 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gender w społeczeństwie polskim
red. Slany, Krystyna

Publication year: 2011 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świat Orientu - Orient w świecie
red. Bareja-Starzyńska, Agata

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania pracy zawodowej kobiet /
author Kwiatek, Agnieszka.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 25 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szklany sufit Bariery i ograniczenia karier kobiet 
red. Titkow, Anna

Publication year: 2003 Call number: [331.108] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kobiety w Polsce 2003 Raport Centrum Praw Kobiet 
 

Publication year: 2003 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2004 sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Prace Naukowe AE Wrocław nr 1015 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [631] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielkopolanie wobec integracji Polski z Unią
red. naukowa Cichocki, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niewidzialne bariery awansu kobiet - apokryf Społeczno-ekonomiczne aspekty działalności Infrastruktura transportu jako czynnik rozwoju 
author Marciniak, Aneta

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie, finanse, ekonomia warsztaty doktorskie `05 
red. Bieniok, Henryk

Publication year: 2005 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kobieta, etyka, ekonomia
red. Ozorowski, Edward

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oblicza Internetu Internet a globalne społeczeństwo informacyjne 
red. naukowy Sokołowski, Marek

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kobiety i biznes Harvard Business Review Harvard Business School Press 
 

Publication year: 2006 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Hasło: Feminizm /
autor Gajewska, Agnieszka.

Publication year: 2008 Call number: [1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację uwarunkowania społeczno-demograficzne i 
author Miluska, Jolanta

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Modele zarządzanie przedsiębiorstwem w kontekście
author Gorzelany-Plesińska, Julia

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gender perspektywa antropologiczna tom 1 organizacja społeczna 
red. naukowa Hryciuk, Renata E.

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany na współczesnym rynku pracy
red. naukowa Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2008 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Cukierki lingwistyczne
author Wasilewski, Jacek

Series: Marketing w praktyce nr 02 (144) luty 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kobiety u władzy? spojrzenie z Sejmu 
red. Pańków, Irena

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Aktywność zawodowa kobiet w Polsce lat dziewięćdziesiątych oraz jej determinanty /
author Kalinowska-Nawrotek, Barbara.

Series: Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 12 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dyskryminacja kobiet na polskim i europejskim rynku pracy oraz możliwości jej przezwyciężania /
author Kalinowska-Nawrotek, Barbara.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kobiecy styl zarządzania
author Lisowska, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bądź liderką strategie przywódcze dla kobiet 
author Morgan, Angie

Publication year: 2010 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Być super - nie, dziękuję
author Kosson, Grzegorz

Series: Marketing w praktyce nr 02 (144) luty 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: