Podstawy ubezpieczeń tom II - produkty 
red. Monkiewicz, Jan

Publication year: 2003 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo ubezpieczeń gospodarczych : tom II :  Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach :  komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów /  
 

Publication year: 2010 Call number: [347.764] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywne rachunki w zarządzaniu i bankowości
author Roszczynialski, Włodzimierz

Publication year: 2011 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia życiowe
red. Doan, Olga

Publication year: 1996 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia na życie teoria i praktyka 
author Stroiński, Eugeniusz

Publication year: 2003 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zróżnicowanie umieralności a kalkulacja składki w ubezpieczeniach na życie /
author Siwek, Alicja.

Series: Prace statystyczne i demograficzne Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 17 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku /
red. Ronka-Chmielowiec, Wanda.

Publication year: 2011 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 228 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bezpieczeństwo własne i majątku : przezorny, ubezpieczony, bogaty! / 
author Lipiński, Marek

Publication year: 2009 Call number: [X] Series: Onepress Quick Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe : Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie : nr 35 : kwartalnik 
author Michalski, Ryszard

Publication year: 2004 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowa ubezpieczenia na życie : zawieranie umowy : dochodzenie roszczeń : wzory 
author Tadla, Anna

Publication year: 2000 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szkice o ubezpieczeniach
author Kuchlewska, Maria

Publication year: 2006 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne
author Kucka, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [02.D] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia w Unii Europejskiej
author Monkiewicz, Jan

Publication year: 2002 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 29/2010 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia ubezpieczeniowe : zeszyty naukowe 127 
author Handschke, Jerzy

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce
author Bartkowiak, Ryszard

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywne rachunki w zarządzaniu i bankowości : Publikacje naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 
author Roszczynialski, Włodzimierz

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Matematyka w ubezpieczeniach na życie
author Matłoka, Marian.

Publication year: 1997 Call number: [13.A] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele i algorytmy analizy ryzyka finansowego ubezpieczeń życiowych
author Marecka, Elżbieta

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Przestrzenne zróżnicowanie ryzyka ubezpieczeniowego a efektywność ubezpieczeń na życie : ryzyko - popyt - zysk 
author Śliwiński, Adam

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Dylematy inwestowania : rodzaje, efektywność, przykłady 
author Podedworna-Tarnowska, Dorota

Publication year: 2011 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko ubezpieczeniowe : taryfy - budowa i optymalizacja 
author Śliwiński, Adam

Publication year: 2002 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia na życie : teoria i praktyka 
author Stroiński, Eugeniusz

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Marketing ubezpieczeń na życie
author Visan, Jerzy

Publication year: 1997 Call number: [02.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie
author Błaszczyn, Bartłomiej

Publication year: 2004 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia na życie : analiza aktuarialna 
author Chrzan, Piotr

Publication year: 1998 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria i praktyka ubezpieczeń gospodarczych
author Ogrodnik, Helena.

Publication year: 2000 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia społeczne i na życie
author Worach-Kardas, Halina

Publication year: 2004 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy rynku ubezpieczeniowego w Polsce : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 14 rok 2001 
author Handschke, Jerzy

Publication year: 2001 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne ubezpieczenia gospodarcze /
Red. Sułkowska, Wanda.

Publication year: 2013 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rozprawy Ubezpieczeniowe /
 

Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo własne i majątku : przezorny, ubezpieczony, bogaty! / 
author Lipiński, Marek.

Publication year: 2009 Call number: [02.D] Series: Twoje Finanse Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka /  
Red. naukowy Dębicka, Joanna.

Publication year: 2013 Call number: [368] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics,Statystyka i Ryzyko nr 312 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna /
 

Publication year: 2013 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 307 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 342 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [368] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 342 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo & Finanse /
 

Publication year: 2014 Call number: [17.A] Series: nr 2 (5) / 2014 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tendencje zmian na rynku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych /
author Ostrowska-Dankiewicz, Anna .

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie umów grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w ramach pracowniczych programów emerytalnych /
author Pieńkowska-Kamieniecka, Sylwia.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza ryzyka śmierci w ujęciu terytorialnym na przykładzie Wielkiej Brytanii /
author Śliwiński, Adam.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Powiązania rynku ubezpieczeniowego z rynkiem finansowym na przykładzie ubezpieczeń na życie o charakterze inwestycyjnym /
author Bednarczyk, Teresa Hanna.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: