Hotelarstwo : część II : międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce 
author Witkowski, Czesław

Publication year: 2003 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty naukowe : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna : 5 (62) 2010 
 

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zbiór zadań i testów : przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe : w zawodzie technik hotelarstwa 
author Lewandowska, Aleksandra

Publication year: 2011 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zbiór zadań i testów : przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe : w zawodzie technik hotelarstwa : poradnik metodyczny dla nauczyciela 
author Lewandowska, Aleksandra

Publication year: 2011 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obsługa informatyczna w hotelarstwie : podręcznik przeznaczony do nauki zawodu technik hotelarstwa na poziomie technikum i szkoły policealnej 
author Dmytrowski, Daniel

Publication year: 2012 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obsługa informatyczna w hotelarstwie : wersja edukacyjna 
 

Publication year: 2012 Call number: [Mediateka] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy funkcjonowania rynku turystycznego : prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : 258 
author Rapacz, Andrzej

Publication year: 2012 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rygory prawne podejmowania oraz prowadzenia działalności turystycznej w Polsce
author Żywicka, Agnieszka

Publication year: 2013 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing usług hotelarskich
author Turkowski, Marek

Publication year: 2003 Call number: [15.C] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarzadzanie hotelarstwem i gastronomią
author Knowles, Tim

Publication year: 2001 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki
author Krupa, Jan

Publication year: 2004 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczny hotel
author Turakiewicz, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [15.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Internet w turystyce i hotelarstwie : informatyka w hotelarstwie 
 

Publication year: 2004 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja i technika pracy w hotelarstwie : część I 
author Oparka, Sylwia

Publication year: 2003 Call number: [15.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obiekt hotelarski jako przedsiębiorstwo
author Nowakowski, Marian

Publication year: 2000 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Słownik terminów związanych z turystyką i hotelarstwem
author Nowakowski, Marian

Publication year: 2001 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makrootoczenie hotelarstwa
author Nowakowski, Marian

Publication year: 2000 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Hotelarstwo : część I : podstawy hotelarstwa 
author Witkowski, Czesław

Publication year: 2002 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Produkt turystyczny : pomysł : organizacja : zarządzanie 
author Kaczmarek, Jacek

Publication year: 2005 Call number: [15.C] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Internet w turystyce i hotelarstwie : informatyka w hotelarstwie 
 

Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

274 dni do Unii Europejskiej : poradnik podatkowy dla malych i średnich przedsiębiorstw hotelarskich i gastronomicznych z terminarzem podatkowym na okres 1.8.2003-30.4.2004 
author Turakiewicz, Janusz

Publication year: 2003 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przejawy globalizacji na rynku usług hotelarsko-gastronomicznych
author Masłowski, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju turystyki w układach regionalnych i lokalnych : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy : tom 1 
author Maik, Wiesław

Publication year: 2004 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki /
Red. Krupa, Jan.

Publication year: 2004 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Popyt turystyczny. Konsumpcja - segmentacja - rynki : Zeszyty naukowe nr 699 Ekonomiczne problemy usług nr 84 / 
Red. [Panasiuk, Aleksander]

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Ekonomiczne problemy usług nr 699 nr 84 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią /
author Knowles, Tim.

Publication year: 2001 Call number: [64] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii /
author Kotaś, Ryszard.

Publication year: 2009 Call number: [657.3] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obsługa ruchu turystycznego /
Red. Meyer, Beata.

Publication year: 2006 Call number: [338.48] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój bazy hotelowej w Polsce : analiza czasowo-strukturalna / 
author Wojdacki, Krzysztof P.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

How can I help you? Part I : Język angielski zawodowy dla zawodu technik hotelarstwa / 
author Nowakowska, Dorota.

Publication year: 2009 Call number: [XIII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia, 1(262)/2014 /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(263)/2014 /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu 3 (16) 2013 : Management sciences /  
Red. naczelny Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [65.01] Series: 3 (16) Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna w regionie : rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju /  
Red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 304 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość w turystyce /
 

Publication year: 2014 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: