Prawo turystyczne /
author Gospodarek, Jerzy.

Publication year: 2001 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy turystyki /
author Czerwiński, Janusz.

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (11); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna : problemy współpracy transgranicznej /  
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2003 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 967 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego / Zeszyty Naukowe nr 663. Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług nr 75. 
red. naukowa Rosa, Grażyna.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna /
red. naukowy Panasiuk, Aleksander.

Publication year: 2008 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym /
red. naukowa Wyrzykowski, Jerzy.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Marketing przyszłości / Trendy, strategie, instrumenty Strategie marketingowe miast i regionów / Zeszyty Naukowe nr 709. Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług nr 23. 
red. naukowa Rosa, Grażyna.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi hotelarskie w środkach transportu
author Kubicki, Marian

Publication year: 2000 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczny hotel praca zbiorowa  
Red. Turakiewicz, Janusz

Publication year: 2002 Call number: [XIV] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią /
author Knowles, Tim

Publication year: 2001 Call number: [XIV] [XiV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi hotelarsko-turystyczne /
author Mikuta, Beata

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hotel i jego infrastruktura /
author Wilczyński, Jörg

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hotelarstwo w Polsce : wybrane zagadnienia /  
author Błaszczuk, Waldemar

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka i rekreacja, 6/2010 : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie / 
Red. Iwan, Bolesław

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Hotele bez barier : przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych / 
author Błądek, Zenon

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hotelarstwo, cz. III : Hotelarstwo w gospodarce turystycznej / 
author Witkowski, Czesław

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Jak być hotelarzem? /
author Adamowicz, Jakub

Publication year: 2004 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo w turystyce /
author Gospodarek, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hotelarstwo, rekreacja, turystyka : kierunki przemian w świecie postindustrialnym = Hotel industry, recreation, tourism : trends of development in the postindustrial world : praca zbiorowa /  
Red. Siwiński, Wiesław

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa / 
author Wajgner, Maria

Publication year: 2007 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niedozwolone klauzule w umowach o imprezę turystyczną we wspólnotowym i polskim prawie ochrony konsumenta /
author Grzesiek, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka dla hotelarzy, gastronomów i nie tylko /
author Popielas, Jan Piotr.

Publication year: 2002 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo w praktyce biur podróży /
author Cholewa-Klimek, Magdalena

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w hotelarstwie, gastronomii i turystyce : wybrane zagadnienia w teorii i praktyce : materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń / 
author Biczysko, Władysław

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka i Hotelarstwo, 8(2005) /
 

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka i Hotelarstwo, 6(2004) /
 

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka i Hotelarstwo, 7(2005) /
 

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka i Rekreacja, 1/2008 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie / 
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Progarmy informatyczne w turystyce i hotelarstwie : zastosowanie pakietu Ms Office /  
Autor. Bojarska, Maria.

Publication year: 2006 Call number: [004] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Internet w turystyce i hotelarstwie. Informatyka w hotelarstwie /
 

Publication year: 2004 Call number: [004.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne podstawy turystyki /
red. naukowy Panasiuk, Aleksander.

Publication year: 2004 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

High Season : English for the Hotel and Tourist Industry /  
author Harding, Keith.

Publication year: 2010 Call number: [811.111] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hotele bez barier : przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych /  
author Błądek, Zenon.

Publication year: 2003 Call number: [64] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

E-turystyka : ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych w sektorze turystycznym / 
author Pawlicz, Adam.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (11); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie / 
 

Publication year: 2008 Call number: [64] Series: Turystyka Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie / 
 

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Peregrynacje, wojaże, turystyka
author Mączak, Antoni

Publication year: 2001 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość usług turystycznych /
Red. Panasiuk, Aleksander.

Publication year: 2007 Call number: [338.48] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński t. 36 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: