Podstawy turystyki /
author Czerwiński, Janusz.

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (11); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego : Monografie i opracowania 560 /  
author Kachniewska, Magdalena.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hotelarstwo : podstawowe wiadomości /  
author Milewska, Mariola.

Publication year: 2009 Call number: [64] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja pracy w hotelarstwie podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa /  
Red. Sawicka, Beata

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja pracy w hotelarstwie /
author Bocho, Witold

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja pracy w hotelarstwie, cz. 1 : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa / 
author Orłowska, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (9); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja pracy w hotelarstwie, cz. 2 : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa / 
author Orłowska, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (8); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja pracy w hotelarstwie /
author Bocho, Witold

Publication year: 2001 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja i technika pracy w hotelarstwie : skrypt praktycznej nauki zawodu / 
author Oparka, Sylwia

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja i technika pracy w hotelarstwie, cz. 2 : skrypt praktycznej nauki zawodu / 
author Oparka, Sylwia

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie Podręcznik / 
author Mitura, Elżbieta

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja i technika pracy w hotelarstwie : zeszyt do zajęć praktycznych / 
author Oparka, Sylwia

Publication year: 2004 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hotelarstwo, cz. 1 : Podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa / 
author Milewska, Mariola

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internet w turystyce i hotelarstwie - informatyka w hotelarstwie /
author Nalazek, Mirosław.

Publication year: 2004 Call number: [VII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : poradnik dla nauczyciela /  
author Mitura, Elżbieta

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja i technika pracy w hotelarstwie, cz. 1 : skrypt praktycznej nauki zawodu / 
author Oparka, Sylwia

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie / 
 

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Internet w turystyce i hotelarstwie. Informatyka w hotelarstwie /
 

Publication year: 2004 Call number: [004.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój usług turystycznych w warunkach globalizacji : zarys problematyki /  
author Dąbrowska, Barbara Jolanta.

Publication year: 2006 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Hotelarstwo : część 1 : podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa / 
author Milewska, Mariola.

Publication year: 2005 Call number: [64] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

E-turystyka : ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych w sektorze turystycznym / 
author Pawlicz, Adam.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (11); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jakość i efektywność usług hotelarskich /
author Borkowski, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [15.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja usług turystycznych i hotelarskich
author Mikuta, Beata

Publication year: 2008 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Popyt turystyczny. Konsumpcja - segmentacja - rynki : Zeszyty naukowe nr 699 Ekonomiczne problemy usług nr 84 / 
Red. [Panasiuk, Aleksander]

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Ekonomiczne problemy usług nr 699 nr 84 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna w regionie : rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju /  
Red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 304 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa /  
 

Publication year: 2008 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Hotele w Polsce /
author Błądek, Zenon

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja i technika pracy w hotelarstwie, cz. 1 : skrypt praktycznej nauki zawodu / 
author Oparka, Sylwia

Publication year: 2001 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne problemy turystyki nr 7 : informacja turystyczna / 
Redaktor Panasiuk, Aleksander

Publication year: 2006 Call number: [15.C] Series: Zeszyty naukowe Ekonomiczne problemy turystyki Nr 429 Nr 7 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko motywacyjne w gospodarowaniu kapitałem ludzkim w hotelarstwie : ujęcie ekonomiczne / 
author Tokarz-Kocik, Anna.

Publication year: 2017 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: