Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce /
 

Publication year: 2014 Call number: [346] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 362 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budowanie relacji wyższego stopnia jako sposób konkurowania na rynku usług hotelarskich /
author Gołąb, Edyta.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 594 Ekonomiczne Problemy Usług nr 54 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości wykorzystania teorii marketingu relacji w hotelarstwie /
author Dłubakowska-Puzio, Ewa.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 594 Ekonomiczne Problemy Usług nr 54 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w hotelarstwie : podręcznik praktyczny / 
author Piasta, Jacek.

Publication year: 2007 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Foresight w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem : analizy i studia przypadków / 
 

Publication year: 2012 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie Internetu w kształtowaniu relacji hotelu z klientami na przykładzie hoteli województwa pomorskiego /
author Biełuszko, Katarzyna.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Satysfakcja zawodowa a poziom wykonania pracy - implikacje dla postrzegania jakości usług przez konsumentów : przypadek hoteli Trójmiasta / 
author Escher, Iwona.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyniki finansowe spółek giełdowych na rynku usług turystyczno-wypoczynkowych oraz hotelowych w poszczególnych segmentach działalności /
author Maciąg, Agnieszka.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Propedeutyka hotelarstwa : ujęcie ekonomiczne / 
author Sidorkiewicz, Marta.

Publication year: 2015 Call number: [64] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty struktur organizacyjnych wrocławskich hoteli /
author Puciato, Daniel.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne uwarunkowania efektywności przedsiębiorstw hotelowych /
author Puciato, Daniel.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 27 / 2011 Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne finanse przedsiębiorstwa hotelowego /
author Puciato, Daniel.

Publication year: 2016 Call number: [64] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Sport i turystyka - aspekty społeczne ekonomiczne i prawne : Zeszyty Metodyczno-Naukowe [Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach] nr 37 / 
 

Publication year: 2013 Call number: [61] Series: Zeszyty Metodyczno-Naukowe [Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach] nr 37 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problems of tourism and recreation : [Vistula Group of Universities, Warsaw School of Tourism and Hospitality Management] / 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Problems of Tourism and Rekreation Problemy Turystyki i Rekreacji Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia zrównoważonego rozwoju w hotelarstwie na przykładzie grupy Accor /
author Świstak, Ewa

Series: Handel wewnętrzny nr 1(360)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Specyfika więzi międzyorganizacyjnych w branży turystycznej na przykładzie systemu hotelowego i touroperatora : studium przypadku /
author Górska-Warsewicz, Hanna.

Series: Problemy zarządzania nr 1(50), t. 1 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pozycjonowanie rynkowe krakowskich hoteli przez pryzmat internetowych ocen konsumenckich /
author Kościółek, Szczepan.

Series: Marketing i Rynek nr 4 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zjawisko ekonomii współdzielenia w branży usług turystycznych /
author Lorenc, Dorota.

Series: Marketing i Rynek nr 7 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Hotelarstwo : organizacja i funkcjonowanie obiektów noclegowych / 
author Milewska, Mariola.

Publication year: 2018 Call number: [64] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Bizneshotel : BH : pismo menedżerów hoteli / 
 

Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uprawianie turystyki i rekreacji wśród studentów tego kierunku na Uniwersytecie Szczecińskim oraz pracowników szczecińskich hoteli /
author Szczepanowska, Ewa.

Series: Uwarunkowania aktywności turystyczno-rekreacyjnej w metropoliach Studia Periegetica nr 1(21) / 2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula : Vistula Scientific Quarterly /  
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula październik - grudzień 2017 / Nr 4(54)/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hotelarstwo : usługi, zarządzanie, procesy koncentracji / 
author Sala, Józef.

Publication year: 2019 Call number: [64] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rola wybranych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa hotelarskiego /
Autor Kurowska, Ewelina.

Series: Marketing i Rynek nr 11 / 2019 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo gości jako wyznacznik jakości usług hotelarskich /
Autor Widawska-Stanisz, Agnieszka.

Series: Marketing i Rynek nr 12 / 2019 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: