Postępowanie proekologiczne w hotelarstwie wyrazem
author Dominik, Piotr

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyczynek do definicji międzynarodowego systemu
author Witkowski, Czesław

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (36) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Personel jako czynnik determinujący jakość usług hotelarskich /
author Tokarz, Anna.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi dodatkowe w hotelu - dział concierge na
author Jedlińska, Magdalena

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (39) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko popytowe w działalności hotelu : źródła i metody kontroli /  
author Bednarska, Marlena.

Series: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 53 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje usługowe w hotelarstwie - wybrane zagadnienia /
author Szostak, Daniel.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywy wdrażania systemów zarządzania jakością wg
author Dominik, Piotr

Series: Zeszyty Naukowe 5 (62) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skutki dla hotelarstwa krajowego rozwoju na terenie
author Witkowski, Czesław

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (34) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia i instrumenty marketingu-mix w przedsiębiorstwie hotelowym /
author Niezgoda, Agnieszka.

Series: Aktualne problemy gospodarki turystycznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 247 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie metody oceny jakości w hotelarstwie /
author Olszewski, Marcin.

Series: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 53 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie promocją i marką w przedsiębiorstwie
author Świątkowska, Monika

Series: Problemy zarządzania nr 3(29)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w modelach dystrybucji usług hotelarskich na
author Nalazek, Mirosław.

Series: Zeszyty Naukowe 5 (62) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia własnościowe i strukturalne w branży usług hotelarskich i gastronomicznych w Polsce /
author Rapacz, Andrzej.

Series: Aktualne problemy gospodarki turystycznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 247 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój bazy hotelowej w Polsce : analiza czasowo-strukturalna / 
author Wojdacki, Krzysztof P.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowanie relacji wyższego stopnia jako sposób konkurowania na rynku usług hotelarskich /
author Gołąb, Edyta.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 594 Ekonomiczne Problemy Usług nr 54 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości wykorzystania teorii marketingu relacji w hotelarstwie /
author Dłubakowska-Puzio, Ewa.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 594 Ekonomiczne Problemy Usług nr 54 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie Internetu w kształtowaniu relacji hotelu z klientami na przykładzie hoteli województwa pomorskiego /
author Biełuszko, Katarzyna.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Satysfakcja zawodowa a poziom wykonania pracy - implikacje dla postrzegania jakości usług przez konsumentów : przypadek hoteli Trójmiasta / 
author Escher, Iwona.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyniki finansowe spółek giełdowych na rynku usług turystyczno-wypoczynkowych oraz hotelowych w poszczególnych segmentach działalności /
author Maciąg, Agnieszka.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty struktur organizacyjnych wrocławskich hoteli /
author Puciato, Daniel.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne uwarunkowania efektywności przedsiębiorstw hotelowych /
author Puciato, Daniel.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 27 / 2011 Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia zrównoważonego rozwoju w hotelarstwie na przykładzie grupy Accor /
author Świstak, Ewa

Series: Handel wewnętrzny nr 1(360)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Specyfika więzi międzyorganizacyjnych w branży turystycznej na przykładzie systemu hotelowego i touroperatora : studium przypadku /
author Górska-Warsewicz, Hanna.

Series: Problemy zarządzania nr 1(50), t. 1 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pozycjonowanie rynkowe krakowskich hoteli przez pryzmat internetowych ocen konsumenckich /
author Kościółek, Szczepan.

Series: Marketing i Rynek nr 4 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zjawisko ekonomii współdzielenia w branży usług turystycznych /
author Lorenc, Dorota.

Series: Marketing i Rynek nr 7 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uprawianie turystyki i rekreacji wśród studentów tego kierunku na Uniwersytecie Szczecińskim oraz pracowników szczecińskich hoteli /
author Szczepanowska, Ewa.

Series: Uwarunkowania aktywności turystyczno-rekreacyjnej w metropoliach Studia Periegetica nr 1(21) / 2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola wybranych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa hotelarskiego /
Autor Kurowska, Ewelina.

Series: Marketing i Rynek nr 11 / 2019 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo gości jako wyznacznik jakości usług hotelarskich /
Autor Widawska-Stanisz, Agnieszka.

Series: Marketing i Rynek nr 12 / 2019 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: