Marketing usług budowlanych
author Belniak, Stanisław

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w usługach przykłady zastosowań 
red. naukowa Iwankiewicz-Rak, Barbara.

Publication year: 2011 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie marketingowe banków
author Grzegorczyk, Wojciech

Publication year: 1996 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w usługach publicznych na przykładzie usług kultury i sztuki : w świetle badań sondażowych /  
author Iwankiewicz-Rak, Barbara.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(2) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing produktów systemowych/sieciowych : podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań /  
red. Żabiński, Leszek.

Publication year: 2009 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing usług finansowych
author Żurawik, Barbara

Publication year: 1999 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie marketingowe w sferze usług
red. Styś, Aniela

Publication year: 2001 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na
red. naukowa Rudawska, Iga

Publication year: 2009 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Orientacja rynkowa w polskim samorządzie terytorialnym : Monografie i Opracowania 581 /  
author Kowalik, Izabela.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek ubezpieczeniowy społeczne problemy kształtowania i funkcjonowania 
author Szromnik, Andrzej.

Publication year: 2001 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing w turystyce /
author Chudoba, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procedura w marketingu usług transportowych /
author Hawlena, Joanna.

Series: Funkcjonowanie i nowoczesne formy organizacji podsystemów transportowych Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 16 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy teorii i praktyki marketingu Prace Naukowe AE Wrocław nr 926 
red. naukowy Mazurek-Łopacińska, Krystyna

Publication year: 2002 Call number: [339.138] Series: Zarządzanie i Marketing Tom 19 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing produktów systemowych
author Żabiński, Leszek.

Publication year: 2012 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cywilizacja usługowa - samorealizujące się niespełnien
author Rogozinski, Kazimierz

Publication year: 2003 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi w gospodarce rynkowej
red. naukowa Rudawska, Iga

Publication year: 2009 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach
author Boguszewicz-Kreft, Monika

Publication year: 2009 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w usługach społecznych w warunkach organizacji pozarządowych /
author Iwankiewicz-Rak, Barbara.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 487 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi marketing i zarządzanie 
author Gilmore, Audrey

Publication year: 2006 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing a umiędzynarodowienie działalności usługowej /
author Olearnik, Janusz.

Series: Marketing przyszłości : Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy marketingu usług pocztowych
author Panasiuk, Aleksander

Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing usług
red. Styś, Aniela

Publication year: 1996 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie internetu w usługach - marketingowy punkt widzenia /
author Gracz, Leszek.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych /
author Mruk, Henryk.

Publication year: 2009 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing usług hotelarskich /
author Turkowski, Marek.

Publication year: 2003 Call number: [64] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing w gastronomii /
author Sala, Józef.

Publication year: 2004 Call number: [64] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w turystyce
author Chudoba, Tadeusz

Publication year: 2008 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek i nowy marketing
author Bronakowski, Henryk

Publication year: 1999 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie marketingowe w sferze usług
red. Styś, Aniela

Publication year: 2001 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing usług finansowych
author Żurawik, Barbara

Publication year: 1999 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi marketing i zarządzanie 
author Gilmore, Audrey

Publication year: 2006 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing i jakość usług bibliotek akademickich Ogólnopolska IV Konferencja Bibliotek Niepublicznych 
red. Kubów, Stefan

Publication year: 2002 Call number: [Służbowe] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola marketingu w doskonaleniu usług komunalnych na przykładzie PGK sp. z o.o. Koszalin /
author Ratajski, Ryszard.

Series: Marketing przyszłości : Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne zarządzanie Zakładem Opieki Zdrowotnej : podręcznik dla studentów Studiów Podyplomowych : praca zbiorowa /  
red. Nogalski, Bogdan.

Publication year: 2002 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek i nowy marketing
author Bronakowski, Henryk

Publication year: 2003 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing usług ubezpieczeniowych
author Nowotarska-Romaniak, Beata

Publication year: 1996 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing usług profesjonalnych Materiały konferencyjne AE Poznań 
red. Rogoziński, Kazimierz

Publication year: 2000 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketingowa orientacja firm ubezpieczeniowych w
author Nowotarska-Romaniak, Beata

Publication year: 2005 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing usług turystycznych red. nauk. Aleksander Panasiuk ; aut.: Małgorzata Januszewska [et al.].  
red. naukowy Panasiuk, Aleksander

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: