Możliwości wykorzystania wyników badań ankietowych do kształtowania elementów marketingu-mix usług towarzyszących w turystyce na przykładzie kina Pictureville w Bradford /
author Zygarłowski, Paweł.

Series: Aktualne problemy gospodarki turystycznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 247 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing a jakość usług
author Frąś, Józef

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki rozwoju marketingu biur podrózy w świetle preferencji turystów
author Smalec, Agnieszka

Series: Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys wiedzy o turystyce /
author Różycki, Paweł.

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach /
red. Nowak, Mariusz.

Publication year: 2004 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing usług budowlanych
author Belniak, Stanisław

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w usługach przykłady zastosowań 
red. naukowa Iwankiewicz-Rak, Barbara.

Publication year: 2011 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing wprowadzenie 
author Armstrong, Gary

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Marketing : punkt zwrotny nowoczesnej firmy /  
author Garbarski, Lechosław.

Publication year: 2000 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczność marketingowa w przedsiębiorstwach polskich Prace Naukowe AE Wrocław nr 925 
red. naukowy Muszyńska, Władysława

Publication year: 2002 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie marketingowe banków
author Grzegorczyk, Wojciech

Publication year: 1996 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w usługach publicznych na przykładzie usług kultury i sztuki : w świetle badań sondażowych /  
author Iwankiewicz-Rak, Barbara.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(2) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing usług : na czym polega i jak robić. poradnik dla średnich i małych firm 
author Withers, Jean

Publication year: 1994 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing produktów systemowych/sieciowych : podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań /  
red. Żabiński, Leszek.

Publication year: 2009 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing usług finansowych
author Żurawik, Barbara

Publication year: 1999 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie marketingowe w sferze usług
red. Styś, Aniela

Publication year: 2001 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach
red. Nowak, Mariusz.

Publication year: 2004 Call number: [Służbowe] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing usług wybrane aspekty
author Perenc, Józef

Publication year: 2005 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Marketing usług profesjonalnych Współpraca na 
red. naukowy Rogoziński, Kazimierz

Publication year: 2005 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na
red. naukowa Rudawska, Iga

Publication year: 2009 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Orientacja rynkowa w polskim samorządzie terytorialnym : Monografie i Opracowania 581 /  
author Kowalik, Izabela.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo turystyczne : ujęcie statyczne i dynamiczne : praca zbiorowa / 
 

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowy marketing usług
author Rogoziński, Kazimierz

Publication year: 2000 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek ubezpieczeniowy społeczne problemy kształtowania i funkcjonowania 
author Szromnik, Andrzej.

Publication year: 2001 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing w turystyce /
author Chudoba, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy marketingu : problemy na dziś i na jutro / 
red. Perenc, Józef

Publication year: 2008 Call number: [XII] [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procedura w marketingu usług transportowych /
author Hawlena, Joanna.

Series: Funkcjonowanie i nowoczesne formy organizacji podsystemów transportowych Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 16 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy teorii i praktyki marketingu Prace Naukowe AE Wrocław nr 926 
red. naukowy Mazurek-Łopacińska, Krystyna

Publication year: 2002 Call number: [339.138] Series: Zarządzanie i Marketing Tom 19 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing produktów systemowych
author Żabiński, Leszek.

Publication year: 2012 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing usług organizacji niekomercyjnych
author Krzyżanowska, Magdalena

Publication year: 2000 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cywilizacja usługowa - samorealizujące się niespełnien
author Rogozinski, Kazimierz

Publication year: 2003 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy marketingu : praca zbiorowa /  
red. Altkorn, Jerzy

Publication year: 2000 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi w gospodarce rynkowej
red. naukowa Rudawska, Iga

Publication year: 2009 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty diagnozy wizerunku zakładu opieki zdrowotnej na przykładzie GPSK UM w Poznaniu /
author Głowacka, Maria Danuta

Series: Marketing przyszłości : Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach
author Boguszewicz-Kreft, Monika

Publication year: 2009 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing : Materiały do ćwiczeń / 
red. Rosa, Grażyna.

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (12); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing w usługach społecznych w warunkach organizacji pozarządowych /
author Iwankiewicz-Rak, Barbara.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 487 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Produkt kultury - charakterystyka marketingowa
author Smoleń, Tomasz

Series: Prace z zakresu marketingu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 2/2002 /
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: