Neue Entwicklungen in der DV- gestutzten Kosten- und L
author Schon, Dietmar

Publication year: 1999 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami i analiza finansowa przedsiębiorstw /
red. naukowy Kobusiewicz, Barbara.

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Not-For-Profit Budgeting and Financial Management
author McMillan, Edward J.

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse w nowoczesnej gospodarce Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Tom 
red. naukowy Jaworski, Jacek

Publication year: 2008 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse w nowoczesnej gospodarce. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 1/2008 / 
 

Publication year: 2008 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

International Business : Strategy, Mangement, and the New Realities /  
author Cavusgil, Tamer S.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cash management w grupach kapitałowych diagnozowanie, kształtowanie, ocena 
author Szumielewicz, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praktyczne zarządzanie finansami firmy
author Machała, Robert

Publication year: 2001 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ewaluacja bieżąca programu operacyjnego "Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006" : raport końcowy przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w imieniu Konsorcjum CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych)-KDU (Kompania Dobrych Usług) / 
author Jaszczołt, Krzysztof.

Publication year: 2008 Call number: [III] Series: Ewaluacja bieżąca programu operacyjnego " Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse spółek Długoterminowe decyzje inwestowanie i 
author Jajuga, Teresa

Publication year: 1997 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Giełda papierów wartościowych
author Zaremba, Adam.

Publication year: 2010 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania
author Dębski, Wiesław

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem jak zachować płynność finansową? 
author Pluta, Wiesław

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania finansami firm
author Czekaj, Jan

Publication year: 1996 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ceny transferowe narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej 
author Barowicz, Marek

Publication year: 2009 Call number: [338.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreowanie wartości rynkowej inwestycji w formie
author Sokół, Aneta

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (135) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami /
author Rutkowski, Andrzej

Publication year: 2003 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Spółdzielczych Kas
author Kędzierski, Leszek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (41) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podejście innowacyjne w zarządzaniu
red. naukowa Nowacki, Robert

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych akty prawne, wzory dokumentów, kalkulatory, 
 

Call number: [ZE] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Financial Management
author Kolb, Robert W.

Publication year: 1992 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse spółek Długoterminowe decyzje inwestowanie i 
author Jajuga, Teresa

Publication year: 1998 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Księga kejsów biznesowych projekt "Tessa" 
red. Kozina, Andrzej.

Publication year: 1997 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy zarządzania 50 praktycznych modeli 
author Lambert, Tom

Publication year: 1999 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zintegrowane zarządzanie finansami zorientowane na cel
author Pakoński, Krzysztof

Publication year: 2001 Call number: [336.1] Series: Zintegrowane zarządzanie finansam Tom 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa podstawy teoretyczne, przykłady i zadania 
author Szczepankowski, Piotr J.

Publication year: 2004 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
author Dynus, Magdalena.

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansami projektu europejskiego /
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2009 Call number: [III] Series: Zarządzanie finansami projektu europejskiego Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego zarządzanie, finanse, efektywność, rozwój 
red. Filipiak, Beata

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne zarządzanie finansami w zakładach opieki Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Łyszczak, Marek

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami jako podstawa nowoczesnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego /
author Filipiak, Beata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : Finanse przedsiębiorstw / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Wrzosek, Stefan

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : T.2 /  
author Brigham, Eugene F.

Publication year: 2000 Call number: [336.76] Series: Zarządzanie finansami Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: