Strategiczne uwarunkowania zarządzania finansami w
author Fudaliński, Janusz

Series: Marketing Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie budżetem przez gospodarstwa domowe aspekty teoretyczne i praktyczne 
author Świetlik, Krystyna

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cash pooling : nowa usługa wspomagająca zarządzanie płynnością / 
author Zagaja, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 7(7) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktualne problemy zarządzania finansami w
author Galicki, Jan

Series: Zeszyty Naukowe Nr 7 Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Zeszyt 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy otoczenia w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa /
author Gabriel, Bartłomiej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 3 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca SKOK z organizacjami kościelnymi
author Majda, Janusz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (53) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rekapitalizacja spółki akcyjnej z wykorzystaniem
author Buk, Halina.

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 t.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreowanie wartości rynkowej inwestycji w formie
author Sokół, Aneta

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (135) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Spółdzielczych Kas
author Kędzierski, Leszek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (41) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami projektu europejskiego /
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2009 Call number: [III] Series: Zarządzanie finansami projektu europejskiego Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami jako podstawa nowoczesnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego /
author Filipiak, Beata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko dewizowe w strategii zarządzania finansowego przedsiębiorstwa /
author Najlepszy, Eugeniusz.

Series: Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 241 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aspekt dziedzinowy zarządzania finansami
author Kędzierski, Leszek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (43) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aspekt etyczny zarządzania finansami przedsiębiorstw
author Kędzierski, Leszek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (43) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości wykorzystania analizy finansowej w gminach /
author Wakuła, Monika.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 38/2011. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie finansów osobistych (zarządzanie finansami osobistymi) z udziałem doradców finansowych : znaczenie dla gospodarstw domowych i gospodarki / 
author Waliszewski, Krzysztof.

Series: Problemy zarządzania nr 4 (48) t.1 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Różnice w koncepcjach zarządzania finansami gospodarstw domowych i przedsiębiorstw /
author Fatuła, Dariusz.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doradztwo w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych w Polsce /
author Wyszkowska-Kaniewska, Olga.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 25 / 2011 Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przepływ informacji związanej z podejmowaniem decyzji gospodarczych w polskich gospodarstwach domowych w świetle wyników badań ankietowych /
author Forlicz, Stefan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 25 / 2011 Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w zarządzaniu finansami w gospodarstwach domowych Polaków /
author Światowy, Grażyna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 31 / 2012 Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Project management model for implementation of budgeting in the university : case study /  
author Sznajder, Patrycja Anna.

Series: Torun Business Review Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 15(3) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy : wątpliwości interpretacyjne w zakresie podmiotowości w podatku od towarów i usług /
author Kunowska, Kalina.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 10(10) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Upravlìnnâ fìnansovo-gospodarsʹkoû dìâlʹnìstû viŝogo navčalʹnogo zakladu ìz zastosuvannâm avtomatizovanoï ìnformacìjnoï sistemi /
author Riža, Volodimirìvna Tetâna.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu nr 10 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywne zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego - postulaty doktryny ekonomicznej i instrumenty /
author Poniatowicz, Marzanna.

Series: Problemy zarządzania nr 2(67) cz.1 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Parametr czasu w racjonalnym zarządzaniu finansami w gospodarce rynkowej /
author Niedzielski, Zdzisław.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 4 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Faktoring i forfaiting jako mechanizmy zarządzania należnościami /
author Maćkowiak, Wioleta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (80) 2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: