Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej
red. naukowa Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2012 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart
         (1)

Finanse banków
author Capiga, Mirosława.

Publication year: 2005 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stopy procentowe NBP jako wyznacznik kształtowania cen usług na rynku bankowym /
author Paluszak, Grzegorz

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie prawo bankowe wybrane zagadnienia 
author Mikos-Sitek, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo finansów publicznych
red. naukowa Brzeziński, Bogumił.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bank na rynku finansowym problemy skali, efektywności i nadzoru 
red. Miklaszewska, Ewa

Publication year: 2010 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podręcznik do bankowości rynki, regulacje, usługi 
author Patena, Wiktor

Publication year: 2010 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Bank komercyjny w Polsce : podręcznik akademicki /  
author Galbarczyk, Tamara.

Publication year: 2011 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narodowy Bank Polski 1948 - 1970
author Jezierski, Andrzej

Publication year: 2001 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biuletyn Informacyjny / Narodowy Bank Polski
 

Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do euro 
author Sobol, Marzena

Publication year: 2008 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niezależność banku centralnego i jej dylematy w Polsce /
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Polityka pieniężna i rynek Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 26 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego w sterowaniu działalnością banków komercyjnych /
author Hanisz, Romuald N.

Series: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Wybrane instrumenty finansowe w mechanizmie rynkowym nr 144/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek usług finansowych w Unii Europejskiej szanse i wyzwania dla Polski 
red. Starczewska-Fiedorow, Marlena

Publication year: 2004 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska polityka pieniężna badania teoretyczne i empiryczne 
author Brzoza-Brzezina, Michał

Publication year: 2011 Call number: [336.74] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ instrumentów NBP na agregaty pieniężne w świetle testów Grangera /
author Jarmenko, Małgorzata.

Series: Polityka pieniężna i rynek Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 26 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja systemów bankowych w Europie Środkowej i
red. Żukowska, Helena.

Publication year: 2003 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo bankowe
red. Fojcik-Mastalska, Eugenia

Publication year: 2009 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo finansowe
red. Chojna-Duch, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [347.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość /
author Dobosiewicz, Zbigniew.

Publication year: 2011 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego a
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (50) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym dyscyplina regulacyjna, skuteczność, instrumenty 
author Pyka, Irena.

Publication year: 2010 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narodowy Bank Polski podmiot polityki pieniężnej i ogn
red. naukowy Mujżel, Jan

Publication year: 1996 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bank centralny w Polsce wybrane aspekty 
red. naukowa Świderska, Joanna.

Publication year: 2010 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie prawo bankowe wybrane zagadnienia 
author Mikos-Sitek, Agnieszka

Publication year: 2011 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podręcznik do bankowości rynki, regulacje, usługi 
author Cwynar, Wiktor

Publication year: 2007 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Niezależność polityki monetarnej NBP w okresie transformacji systemowej /
author Pyka, Irena.

Series: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Wybrane instrumenty finansowe w mechanizmie rynkowym nr 144/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poziom i struktura bazy monetarnej w Polsce
author Jędruchniewicz, Andrzej

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (40) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narodowy Bank Polski jako organ władzy monetarnej /
author Łon, Eryk.

Series: Funkconowanie rynku pieniężnego i kapitałowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 52 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: