Monitorowanie kapitału parcującego w polskich przedsiębiorstwach na przykładzie sektora energetycznego
author Kwieciszewska, Dominika

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie kapitału pracującego w procesie kreowania wartością przedsiębiorstwa
author Krajewski, Mirosław

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność i sprawność gospodarowania w
author Wasilewski, Mirosław.

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany regulacji prawnych a struktura kapitału przedsiębiorstw polskich /
author Cicirko, Tomasz.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinants od firm's capital structure and their
author Bartośová, Viera

Series: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rentowność kapitału własnego przedsiębiorstw
author Gołaś, Zbigniew

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8 (715) sierpień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele struktury kapitału przedsiębiorstwa /
author Antkiewicz, Sławomir.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 2 / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informacja dodatkowa jako źródło szczegółowych danych o majątku i kapitałach jednostki gospodarczej /
author Maruszewska, Ewa.

Series: Informacyjna funkcja rachunkowości we współczesnej gospodarce rynkowej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 19 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy szacowania kosztu kapitału pochodzącego z
author Janik, Wiesław

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrost przedsiębiorstwa a zapotrzebowanie na kapitał /
author Frąckowiak, Waldemar.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z.260 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty kształtowania struktury kapitału w spółkach akcyjnych /
author Samborski, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 5 / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał a decyzje innowacyjne w przedsiębiorstwie
author Janasz, Krzysztof.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał jako źródło wartości przedsiębiorstwa
author Jaki, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie przedsiębiorst poszukiwanie nowych 
author Sypniewska, Katarzyna

Series: Harvard Business Review Polska nr 9 (79) - wrzesień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dźwignia operacyjna i dźwignia finansowa - studium przypadku /
author Szczepaniak, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1 (1) rok 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metoda badania asymetrii informacji w
author Kubiak, Jarosław.

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rodzaje kapitału w przedsiębiorstwie i jego charakterystyka : wybrane zagadnienia /  
author Chojnacka, Ewa.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 7(7) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ czynników kształtujących poziom
author Michalski, Grzegorz

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce w świetle samooceny ich właścicieli i menedżerów /
author Borowiecki, Ryszard.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał zewnętrzny szansą i niebezpieczeństwem dla działalności przedsiębiorstw /
author Postuła, Marta.

Series: Problemy zarządzania nr 1(65) cz.1 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: