Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy
red. Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komandosi w białych kołnierzykach metody zarządzania stosowane przez najlepszych 
author Szczepanik, Rafał

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą
red. naukowa Targalski, Jan

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania sprawności innowacyjnej
red. naukowy Mruk, Henryk.

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania innowacji w małych i średnich
author Poznańska, Krystyna

Publication year: 1998 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność przedsiębiorstw w aspekcie wzrostu
author Szopik, Katarzyna

Series: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurowanie w płaskim świecie budowanie przedsiębiorstw przystosowanych do 
author Fung, Victor K.

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w firmie praktyczne metody wprowadzania zmian 
author Antoszkiewicz, Jan D.

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność produkcyjnych małych i średnich
author Szamrowski, Piotr.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4 (711) kwiecień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstwa
author Zgrzywa-Ziemak, Anna

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w ujęciu modeli procesu innowacyjnego /
author Urbaniak, Marek.

Series: Rozwój przedsiębiorstw-strategia-integracja Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 107 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Audyt strategiczny szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy 
red. naukowa Opolski, Krzysztof.

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Liderzy innowacyjności jak rozwijać i utrzymywać innowacyjność w firmie 
author Deschamps, Jean-Philippe

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczność pozyskiwania kapitału na finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych na rynku NewConnect /
author Czyż, Marek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu 4 Zarządzanie w teorii Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Przybyła, Mieczysław

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia tom 1 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich wyzwania współczesności Prace Naukowe AE Wrocław nr 1030 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2004 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innovation in Small Firms and Dynamics of Local
red. Vaz, Teresa de Noronha

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój nowego produktu Metody i uwarunkowania 
author Rutkowski, Ireneusz P.

Publication year: 2007 Call number: [339.13] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na
author Kolarz, Magdalena

Publication year: 2006 Call number: [339.7] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ środków pomocowych na rozwój innowacyjności
author Bębenek, Piotr

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki kształtujące zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach innowacyjnych /
author Gryko, Józefa Monika.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność w polskich firmach
author Stokalski, Borys

Series: Harvard Business Review Polska nr 3 (73) - marzec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Słaba kondycja sektora B+R inhibitorem
author Nazdrowicz, Jacek

Series: Przegląd Organizacji nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podejście innowacyjne w zarządzaniu
red. naukowa Nowacki, Robert

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw
author Panek, Robert

Series: Prace słuchaczy Studiów Doktorankich Wydziału Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System zarządzania wspierający innowacje
author Kalinowski, Bartosz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach konferencja zorganizowana 23-24 listopada 2006 r. w 
red. naukowy Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspieranie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw
author Janasz, Władysław.

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo usługowe zarządzanie 
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw usługowych
author Gutowski, Tomasz.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność jako czynnik warunkujący
author Zuzek, Dagmara K.

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał a decyzje innowacyjne w przedsiębiorstwie
author Janasz, Krzysztof.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność organizacji
red. naukowy Pomykalski, Andrzej

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Eksploracja i eksploatacja w kontekście
author Pichlak, Magdalenia

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 7/2010 / 
red. naukowy Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasoby ludzkie jako jeden z czynników determinujących innowacyjność przedsiębiorstw usługowych /
author Tokarz, Anna.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Entrepreneurship in The Global Firm
author Birkinshaw, Julian

Publication year: 2001 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) teoria i praktyka 
author Jabłoński, Adam.

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego
red. naukowa Wiśniewska, Joanna.

Publication year: 2012 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: