Ośrodki innowacji w Polsce - istota i formy wsparcia
author Kamińska, Anna

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauka o zarządzaniu
author Sikorski, Czesław

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

HRM a postawy pracowników wobec innowacyjności
author Borkowska, Stanisława

Series: Master of Business Administration nr 2 (103) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Propozycje zmian bodźców podatkowych wspierających
author Adamczyk, Adam.

Series: Gospodarka Narodowa nr 11-12/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przewiduj, zmieniaj, kreuj przyszłość bądź o krok przed konkurencją 
author Hartung, Adam

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Oxford Handbook of Entrepreneurship
red. Casson, Mark

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjność i rozwój Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji 
author Tuziak, Arkadiusz

Publication year: 2006 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesna firma strategie organizacyjne na rzecz wydajności i 
author Roberts, John

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian
red. naukowa Potocki, Arkadiusz

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja i wiedza jako czynniki rozwoju
author Paczkowski, Benedykt

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 1 (72)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością klienta pomiar i strategie 
red. naukowa Dobiegała-Korona, Barbara

Publication year: 2010 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne /        
red. naczelny Kozioł, Leszek

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2 (13)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / 
author Bieniok, Henryk

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura innowacji : kreatywność pracowników źródłem sukcesu firmy /  
autor Trompenaars, Fons

Publication year: 2012 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje i konkurencyjność
author Świtalski, Władysław

Publication year: 2005 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unijne wsparcie regionalnego rozwoju innowacyjności
author Skweres, Małgorzata

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w organizacji
author Janasz, Władysław.

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce /
red. naukowa Wykrętowicz, Stanisław.

Publication year: 2012 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zewnętrzne wsparcie działalności innowacyjnej : analiza sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw gospodarki morskiej regionu zachodniopomorskiego / 
author Markiewicz, Joanna.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja kreatywna
author Brzeziński, Marek

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów 
red. naukowa Pangsy-Kania, Sylwia.

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w sferze organizacji i zarządzania jako
author Brojak-Trzaskowska, Małgorzata

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie innowacjami integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych / 
author Tidd, Joe

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność innowacyjna małych i średnich
author Mizgalska, Hanna

Series: Innowacje w rozwoju regionu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania
author Brilman, Jean

Publication year: 2002 Call number: [65.012] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą i innowacjami
author Baruk, Jerzy.

Publication year: 2006 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Systemy wsparcia przedsiębiorczości i procesów
author Matusiak, Krzysztof B.

Series: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poziom innowacyjności przedsiębiorstw a intraregionalne zróżnicowanie województwa wielkopolskiego /
author Gulczyński, Waldemar.

Series: Innowacje w rozwoju regionu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 57 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie firmy wobec globalizacji luka kompetencyjna 
red. naukowa Sitko-Lutek, Agnieszka

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Theoretical and Empirical Aspects of Business Activity in Poland under Transition : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 95 /  
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Theoretical and Empirical Aspects of Business Activity in Poland under Transition Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 95 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw na
red. naukowa Nowak, Alojzy Z.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów
red. Czech-Rogosz, Joanna.

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klastry na usługach innowacyjności przedsiębiorstw /
author Jankowska, Barbara.

Series: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 180 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Powrót do rzeczywistości prześmiewcza książka o tym, jak przechytrzyć, 
author Kawasaki, Guy

Publication year: 2011 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna /
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [III] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 111 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw
author Kozioł, Leszek

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność technologiczna małych i średnich mocne i słabe strony w kontekście wejścia Polski do 
author Górzyński, Michał

Publication year: 2003 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na
author Karpińska-Mizielińska, Wanda

Series: Gospodarka Narodowa nr 1-2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 Dalej>>
Languages: