Wyzwania biznesowe XXI wieku /
 

Publication year: 2014 Call number: [10.0] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 5(43)/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce /
 

Publication year: 2014 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Działalność państwa w obszarze innowacyjności polskich przedsiębiorstw w latach 2007-2013 /
author Liczmańska, Izabela.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność małych i mikro przedsiębiorstw Radomia /
author Babula, Ewelina.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Green to Gold : How Smart Companies Use Environmental Strategy to Innovate, Create Value, and Build Competitive Advantage / 
author Esty, Daniel C.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne : podejście procesowe / 
author Weiss, Elżbieta.

Publication year: 2011 Call number: [658.14/.17] Series: Unia Europejska Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania /
author Kalinowski, Tomasz Bartosz

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geniusz biznesu kreatywne podejście do rozwoju firmy 
author Fisk, Peter

Publication year: 2009 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Formy innowacji organizacyjnych a cele ich wprowadzenia /
author Lewandowska, Małgorzata Stefania

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (169) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą i innowacjami /
author Baruk, Jerzy.

Publication year: 2006 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy innowacyjno-konkurencyjne w strategiach przedsiębiorstw /
author Skowron-Grabowska, Beata.

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zatrzymywanie wartości z innowacji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa turystyczne /
author Najda-Janoszka, Marta.

Series: Przegląd Organizacji nr 7/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partycypacja pracownicza jako narzędzie kształtowania potencjału ludzkiego /
author Cierniak-Emerych, Anna.

Series: Przegląd Organizacji nr 12/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Audyt technologiczny jako metoda oceny innowacyjności w MSP /
author Pierścieniak, Agata.

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie przedsiębiorstw przez private equity/venture capital w kontekście innowacyjności i rozwoju zaawansowanych technologii /
author Koleśnik, Jan.

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kapitałem ludzkim a innowacyjność przedsiębiorstw /
author Beck-Krala, Ewa.

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność innowacyjna i rozwój współpracy firm w klastrach /
author Kurowska-Pysz, Joanna.

Series: Przegląd Organizacji nr 12/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał innowacyjny w kontekście podejścia sieciowego /
author Machnik-Słomka, Joanna.

Series: Przegląd Organizacji nr 12/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjne przedsiębiorstwo w nieinnowacyjnej gospodarce /
author Romanowska, Maria.

Series: Przegląd Organizacji nr 8/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja kreatywna współczesnych inteligentnych organizacji w świetle globalnych przepływów kapitału, wiedzy i wartości /
author Janasz, Władysław.

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój transgresji organizacji metodami Strategic Policy Intelligence /
author Skonieczny, Jan.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery innowacyjności przedsiębiorstw w świetle założeń i realizacji wybranych priorytetów PO IG /
author Bachnik, Katarzyna.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola innowacyjności w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa rodzinnego /
author Klimek, Jan.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Absorpcja innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie /
author Leszczyńska, Agnieszka.

Publication year: 2012 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Postrzeganie innowacyjności oraz jej związku z sukcesem firmy przez kadrę menedżerską polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych /
author Baranowska-Prokop, Ewa.

Series: Marketing i Rynek nr 8 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność sektora przedsiębiorstw prywatnych województwa małopolskiego w świetle badań z lat 2009 i 2012 /
author Nadolny Michał.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(34) / 2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej /
 

Publication year: 2015 Call number: [330.46/.47] Series: Ekonomia Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju innowacyjności sektora MSP /
author Borowiecki, Ryszard.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (173) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek innowacyjnych notowanych na GWP w Warszawie /
author Nawrocki, Tomasz.

Series: Przegląd Organizacji nr 2/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowa gospodarka : aspekty wiedzy i inowacji / 
author Borowiecki, Ryszard.

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność przedsiębiorstw działających w Polsce /
author Sopińska, Agnieszka.

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka / 
 

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Innowacje w globalizującej się gospodarce /
author Różański, Jerzy.

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proinnowacyjna kultura organizacyjna a wyniki przedsiębiorstw /
author Kraśnicka, Teresa.

Series: Przegląd Organizacji nr 7/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i innowacje w warunkach dekoniunktury gospodarczej /
 

Publication year: 2014 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metoda Lean Startup / Eric Ries ; [tł. Bartosz Sabłut].  
author Ries, Eric.

Publication year: 2012 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność w turystyce : poradnik dla przygotowujących, oceniających i realizujących projekty innowacyjne i proinnowacyjne z zakresu turystyki / 
 

Publication year: 2016 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Orientacja na zarządzanie wiedzą w kontekście innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw /
author Michna, Anna.

Publication year: 2017 Call number: [658.1/.5] Series: Monografia / [Politechnika Śląska] ; 653 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalne zróżnicowanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2002-2008 /
author Kondratiuk-Nierodzińska, Monika.

Series: Optimum nr 2(50) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w organizacji /
author Janasz, Władysław.

Publication year: 2011 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: