Innowacyjność polskich przedsiębiorstw wysokiej technologii na tle innowacyjności przemysłu wysokiej technologii w Unii Europejskiej
author Kozioł, Katarzyna

Series: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Środki UE jako stymulator innowacyjności sektora MSP
author Brodzińska, Katarzyna

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena efektywności działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
author Kijek, Tomasz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Infrastruktura gospodarcza jako czynnik innowacyjności przedsiębiorstw Wielkopolski
author Gulczyński, Waldemar

Series: Innowacje w rozwoju regionu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność regionalnych systemów przemysłowych
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2 (708) luty 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie w kontekście zachodzących zmian
author Rychlik, Katarzyna

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła finansowania rozwoju innowacji na przykładzie przedsiębiorstw województwa lubelskiego
author Sosińska-Wit, Małgorzata

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty UE wspierające wzrost innowacyjnośći Implikacje dla PO Innowacyjna Gospodarka 
author Latoszek, Ewa

Series: Problemy zarządzania nr 1(27)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjne przedsiębiorstwo turystyczne oparte na wiedzy /
author Januszewska, Małgorzata.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ instytucji wsparcia na rozwój kooperencji i
author Markiewicz, Joanna

Series: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Egzogeniczne stymulatory i ograniczenia aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw jako przejawu przedsiębiorczości na przykładzie regionu zachodniopomorskiego /
author Brojak-Trzaskowska, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w strategii przedsiębiorstwa
author Kalinowski, Bartosz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwość finansowania przedsięwzięć innowacyjnych
author Bębenek, Piotr

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ośrodki innowacji w Polsce - istota i formy wsparcia
author Kamińska, Anna

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

HRM a postawy pracowników wobec innowacyjności
author Borkowska, Stanisława

Series: Master of Business Administration nr 2 (103) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Propozycje zmian bodźców podatkowych wspierających
author Adamczyk, Adam.

Series: Gospodarka Narodowa nr 11-12/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja i wiedza jako czynniki rozwoju
author Paczkowski, Benedykt

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 1 (72)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unijne wsparcie regionalnego rozwoju innowacyjności
author Skweres, Małgorzata

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zewnętrzne wsparcie działalności innowacyjnej : analiza sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw gospodarki morskiej regionu zachodniopomorskiego / 
author Markiewicz, Joanna.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w sferze organizacji i zarządzania jako
author Brojak-Trzaskowska, Małgorzata

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność innowacyjna małych i średnich
author Mizgalska, Hanna

Series: Innowacje w rozwoju regionu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy wsparcia przedsiębiorczości i procesów
author Matusiak, Krzysztof B.

Series: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poziom innowacyjności przedsiębiorstw a intraregionalne zróżnicowanie województwa wielkopolskiego /
author Gulczyński, Waldemar.

Series: Innowacje w rozwoju regionu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 57 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klastry na usługach innowacyjności przedsiębiorstw /
author Jankowska, Barbara.

Series: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 180 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw
author Kozioł, Leszek

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na
author Karpińska-Mizielińska, Wanda

Series: Gospodarka Narodowa nr 1-2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność przedsiębiorstw w aspekcie wzrostu
author Szopik, Katarzyna

Series: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność produkcyjnych małych i średnich
author Szamrowski, Piotr.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4 (711) kwiecień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w ujęciu modeli procesu innowacyjnego /
author Urbaniak, Marek.

Series: Rozwój przedsiębiorstw-strategia-integracja Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 107 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczność pozyskiwania kapitału na finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych na rynku NewConnect /
author Czyż, Marek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ środków pomocowych na rozwój innowacyjności
author Bębenek, Piotr

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki kształtujące zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach innowacyjnych /
author Gryko, Józefa Monika.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność w polskich firmach
author Stokalski, Borys

Series: Harvard Business Review Polska nr 3 (73) - marzec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Słaba kondycja sektora B+R inhibitorem
author Nazdrowicz, Jacek

Series: Przegląd Organizacji nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw
author Panek, Robert

Series: Prace słuchaczy Studiów Doktorankich Wydziału Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System zarządzania wspierający innowacje
author Kalinowski, Bartosz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspieranie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw
author Janasz, Władysław.

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw usługowych
author Gutowski, Tomasz.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność jako czynnik warunkujący
author Zuzek, Dagmara K.

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał a decyzje innowacyjne w przedsiębiorstwie
author Janasz, Krzysztof.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: