Geografia społeczna miast : zróżnicowania społeczno-przestrzenne 
author Węcławowicz, Grzegorz

Publication year: 2003 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi
author Czarnecki, Witold

Publication year: 2002 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metropolie
author Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 1999 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich
author Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2002 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji : studium porównawcze rozwoju ekonomicznego i procesów społecznych na przykładzie Wrocławia i Lipska - kontynuacje 
author Kurcz, Zbigniew

Publication year: 2003 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miasto i mieszkanie w społecznej świadomości : Katowiczanie o Katowicach 
author Bartoszek, Adam

Publication year: 1997 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geografia humanistyczna miasta
author Jędrzejczyk, Dobiesław

Publication year: 2004 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia
author Słodczyk, Janusz

Publication year: 2003 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie gospodarką miejską i prawne podstawy funkcjonowania miast
author Słodczyk, Janusz

Publication year: 2002 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej
author Słodczyk, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast
author Słodczyk, Janusz

Publication year: 2002 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast
author Słodczyk, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast
author Słodczyk, Janusz

Publication year: 2005 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej 
author Dyoniziak, Ryszard

Publication year: 1997 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Systemy logistyczne : część 2 / 
Redaktor Nowakowski, Tomasz

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Logistyka miejska : teoria i praktyka / 
author Tundys, Blanka.

Publication year: 2013 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta : przykład Łodzi / 
author Mordwa, Stanisław.

Publication year: 2013 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia, 3(264)/2014 /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Local and Regional Economy in Theory and Practice /
Red. naukowy Markowska, Małgorzata.

Publication year: 2014 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 334 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cities and the Creative Class Richarda Floridy jako próba analizy przesłanek rozwoju obszarów miejskich /
author Białek, Jacek.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka miejska : teoria i praktyka / 
author Tundys, Blanka.

Publication year: 2013 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Modelowanie logistyki miejskiej /
 

Publication year: 2014 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy logistyczne : część 2 . Podręcznik / 
 

Publication year: 2011 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka miasta i regionu : metody ilościowe w decyzjach przestrzennych / 
author Kauf, Sabina.

Publication year: 2014 Call number: [711] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Urban sprawl jako zagrożenie rozwoju zrównowaźonego miast /
author Sadowy, Katarzyna.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 90 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy integracji rozwoju aglomeracji polskich /
author Bigoszewski, Kazimierz.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 90 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia nr 347 /
 

Publication year: 2014 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 347 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rozwój chińskich miast w latach 2008-2011 /
author Jałowiecki, Marcin.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 59, nr 2, 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 4(47) 2014 / 
 

Publication year: 2014 Call number: [17.A] Series: Myśl ekonomiczna i polityczna Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia miasta w ujęciu sieciowym : perspektywa zachowań przedsiębiorczych / 
author Migasiewicz, Klaudia.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 64, nr 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rewitalizacja jako formuła ewolucji przestrzeni miejskiej /
author Palicki, Sławomir.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 62, nr 5, 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rewitalizacja jako formuła ewolucji przestrzeni miejskiej /
author Palicki, Sławomir.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 62, nr 5, 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Z teorii logistyki /
red. naukowy Sołtysik, Marian.

Publication year: 2006 Call number: [21.0] Series: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego ; 41 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2015, vol. 3, no. 8 / 
Red. Gaweł, Aleksandra.

Publication year: 2015 Call number: [17.A] Series: vol. 3, no 8. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mierniki atrakcyjności segmentów rynku turystycznego miasta /
author Manczak, Iryna.

Series: Przegląd Organizacji nr 7/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia /
 

Publication year: 2015 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 401 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miejskie (trans)formacje /
 

Publication year: 2015 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: