Polityka przestrzenna w Lesznie w świetle ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 roku /
author Chudak, Mariusz.

Series: Wybrane strategie rozwoju miast Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 273 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna w strategii rozwoju miasta średniej wielkości (na przykładzie Leszna) /
author Gaczek, Wanda Maria.

Series: Wybrane strategie rozwoju miast Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 273 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast
author Stanowicka-Traczyk, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miasta w czasach globalizacji
red. naukowa Grzegorczyk, Anna

Publication year: 2012 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej /
Red. Gulczyński, Waldemar

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka miejska : koncepcje, systemy, rozwiązania 
author Tundys, Blanka

Publication year: 2008 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (3); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego
author Cymerman, Ryszard

Publication year: 2009 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi
author Czarnecki, Witold

Publication year: 2002 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna - stan obecny i wyzwania przyszłości /
 

Publication year: 2018 Call number: [711] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 504 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: