Stadtökologie : umweltverträglisches Wohnen und Arbeiten 
 

Publication year: 1994 Call number: [N/15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura w czasach globalizacji
author Jacyno, Małgorzata

Publication year: 2004 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miejska przestrzeń publiczna w dobie transformacji : Dąbrowa Górnicza i Tychy : stan obecny i perspektywy rozwoju 
author Szczepański, Marek S.

Publication year: 2003 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne społeczeństwo polskie : dynamika zmian 
author Wasilewski, Jacek

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geografia społeczna miast : uwarunkowania społeczno-przestrzenne 
author Węcławowicz, Grzegorz

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy logistyki miejskiej
author Szołtysek, Jacek

Publication year: 2007 Call number: [21.0] Available: (9); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast : narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce : Uncontrolled urban sprawl : as a growing problem of urban agglomerations in Poland 
author Kozłowski, Stefan

Publication year: 2006 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka miejska : koncepcje, systemy, rozwiązania 
author Tundys, Blanka

Publication year: 2008 Call number: [21.0] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Promocja produktu turystycznego : turystyka miejska 
author Pawlicz, Adam

Publication year: 2008 Call number: [15.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej
author Madurowicz, Mikołaj

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wizualność miasta : Wytwarzanie miejskiej ikonosfery 
author Krajewski, Marek

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wizualność miasta : Wytwarzanie miejskiej ikonosfery 
 

Publication year: 2007 Call number: [Mediateka] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Małe miasta w okresie transformacji : Studium w regionie śląskim 
author Zuzańska-Żyśko, Elżbieta

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miasto i przestrzeń : w perspektywie socjologicznej 
author Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miasto zachwycającego szczegółu : Katowice na dawnej pocztówce : Z kolekcji Biblioteki Śląskiej 
author Dyzia, Ilona

Publication year: 2007 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka kulturowa /
author Jędrysiak, Tadeusz

Publication year: 2008 Call number: [15.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka miejska
author Szymczak, Maciej

Publication year: 2008 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Urbanizacja na świecie
author Szymańska, Daniela

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika i zarządzanie miastem
author Brol, Ryszard

Publication year: 2004 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 
author Polko, Adam

Publication year: 2005 Call number: [09.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kulturowe kody mediów : stan obecny i perspektywy rozwoju 
author Sokołowski, Marek

Publication year: 2008 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modernizacja polityczna w teorii i praktyce : transfer nowoczesnych idei, wartości, instytucji i mechanizmów 
author Barański, Marek

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku
author Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego
author Cymerman, Ryszard

Publication year: 2009 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miasto : ekonomiczne aspekty funkcjonowania 
author Czornik, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing terytorialny : miasto i region na rynku 
author Szromnik, Andrzej.

Publication year: 2008 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wizerunek miasta : od koncepcji do wdrożenia 
author Glińska, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czy metropolia jest miastem?
author Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane elementy zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie
author Bendkowski, Józef

Publication year: 2008 Call number: [21.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
author Heffner, Krystian

Publication year: 2010 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lato w mieście : różne oblicza kultury 
author Godula-Węcławowicz, Róża

Publication year: 2010 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitały społeczne i kulturowe miast : środkowoeuropejskich i wschodnioeuropejskich pograniczy 
author Abłażewicz-Górnicka, Urszula

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia kulturowe : 1/2010 : Katedra Kulturoznawstwa i Filologii, Wyższa Szkoła Zarządzania ochroną Pracy w Katowicach 
author Kunce, Aleksandra

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rozwoju turystyki w mieście
author Lisowski, Michał

Publication year: 2010 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metropolie mniejszości, mniejszości w metropoliach
author Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2011 Call number: [02.B] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej : wykłady z socjologii : tom 4 
author Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2010 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy logistyki miejskiej /
author Szołtysek, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [21.0] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomiędzy miastem a wsią : suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia 
author Kajdanek, Katarzyna

Publication year: 2011 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

"Pod wielkim dachem nieba" : granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie 
author Muszyński, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: