CIMA Certificate C4 Fundamentals of Business Economics For assessments in 2010 and 2011 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Economics
author Case, Karl E.

Publication year: 1997 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Principles of Macroeconomics
author Mankiw, Gregory N.

Publication year: 1998 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoretyczne aspekty polskiej prywatyzacji w okresie transformacji : Monografie i Opracowania 488 / 
author Staniek, Zbigniew.

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia w przykładach
author Krawczyk, Marcin

Publication year: 2004 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia /
author Balicki, Władysław.

Publication year: 2006 Call number: [Podręcznik] Available: (91); Checked out: (8); Not for loan: (0); Actions: Add to cart
         (1)

Makroekonomia Rynek w gospodarce (ćwiczenia i przykłady) Materiały Dydaktyczne AE Poznań Nr 203 
author Baszyński, Adam.

Publication year: 2007 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje giełdowe jak grać i wygrywać GPW, czyli Giełdowy Podręcznik Wygrywania 
author Jagielnicki, Adam

Publication year: 2007 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Principles of Economics
author Henderson, J.Vernon

Publication year: 1991 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej /
 

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Macroeconomics
author Dornbusch, Rudiger

Publication year: 1990 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Bernaś, Bogumił

Publication year: 2009 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje i luka technologiczna w gospodarce opartej na wiedzy : strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania / 
author Kubielas, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

CIMA Certificate C4 Fundamentals of Business Economics For assessments in 2010 and 2011 Practice and Revision Kit 
 

Publication year: 2009 Call number: [811.111] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia jako obszar badań naukowych trendy, perspektywy rozwoju 
red. naukowa Kos, Barbara.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia
author Kamerschen, David R.

Publication year: 1991 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomi Podręcznik europejski 
author Burda, Michael

Publication year: 2000 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak makroekonomia zmienia się dzięki komputerowi How macroeconomics is changing thanks to computer 
author Piana, Valentino

Publication year: 2000 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Principles of Macroeconomics
author Mankiw, Gregory N.

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomia Zarys wykładu 
red. Żukowski, Marian.

Publication year: 2005 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Makroekonomia
author Hall, Robert E.

Publication year: 2004 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy makroekonomii zasady, przykłady, zadania 
author Mansfield, Edwin

Publication year: 2002 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia
author Barro, Robert J.

Publication year: 1997 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Makroekonomia
author Hall, Robert E.

Publication year: 2000 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria ekonomii : ujęcie retrospektywne / 
author Blaug, Mark

Publication year: 1994 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Opodatkowanie, niedoskonała konkurencja i mnożnik zrównoważnego budżetu /
author Dogonowski, Robert Rene.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 13/2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Macroeconomics Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Noga, Marian

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii /
author Czarny, Bogusław

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia
author Hall, Robert E.

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Arbeitslosigkeit und Inflation
author Kromphardt, Jurgen

Publication year: 1998 Call number: [331.56/.57] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klucz do sukcesu, wolne rynki, zdrowy pieniądz i
author Dornbusch, Rudi

Publication year: 2002 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria makroekonomii 1 Zarys wykładu 
author Kwella, Elżbieta

Publication year: 1994 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Racjonalność makroekonomiczna versus mikroekonomiczna, czyli o prawnym wątku dyskusji ekonomicznych /
author Czarny, Bogusław.

Series: Zeszyty Naukowe [Szkoła Główna Handlowa Kolegium Gospodarki Światowej] 2 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność poziom makro, mezo i mikro 
red. naukowa Daszkiewicz, Nelly

Publication year: 2008 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: