Schumpeter's Market : enterprise and evolution 
author Reisman, David

Publication year: 2004 Call number: [A/05.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Principles of money, banking, and Financial Markets
author Ritter, Lawrence S.

Publication year: 2004 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia : podstawowe zagadnienia 
author Zagóra-Jonszta, Urszula.

Publication year: 2003 Call number: [05.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria ekonomii : tom II : makroekonomia 
author Meredyk, Kazimierz

Publication year: 2003 Call number: [05.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia
author Balicki, Władysław

Publication year: 1996 Call number: [Depozyt] [Podręcznik] Available: (46); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia : 1 
author Samuelson, Paul A.

Publication year: 2004 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Structural challenges for Europe
author Tumpel-Gugerell, Gertrude

Publication year: 2003 Call number: [A/12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy makroekonomii
author Becla, Agieszka

Publication year: 2002 Call number: [05.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia gospodarki otwartej : wydane zagadnienia teoretyczne- empiryczne z perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
author Pluciński, Eugeniusz Maciej

Publication year: 2004 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System rynkowy : podstawy mikro i makroekonomii 
author Nasiłowski, Mieczysław

Publication year: 1995 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia : zarys problematyki 
author Sroślak, Grzegorz

Publication year: 2003 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia : zeszyt 1 : przedmiot badań makroekonomii : mierniki efektów działalności gospodarczej 
author Lis, Stanisław.

Publication year: 2002 Call number: [05.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys ekonomii
author Duda, Stanisław

Publication year: 2003 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia : makroekonomia 
author Begg, David

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikroekonomia
author Oyrzanowski, Bronisław

Publication year: 1196 Call number: [05.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich : przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech 
author Dominiak, Piotr

Publication year: 2005 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii
author Milewski, Roman

Publication year: 2005 Call number: [05.A] Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia : tom 1 
author Samuelson, Paul A.

Publication year: 2005 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele i polityka makroekonomiczna
author Welfe, Aleksander

Publication year: 2002 Call number: [05.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy makroekonomii
author Dach, Zofia

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Mikroekonomia : gospodarka rynkowa i podstawy zachowania konsumenta 
author Adamkiewicz-Drwiłło, Hanna G.

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomia : makroekonomia 
author Begg, David

Publication year: 1999 Call number: [05.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do ekonomii
author Czarny, Bogusław

Publication year: 2006 Call number: [05.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia : część 1 
author Meisner, Joachim

Publication year: 2003 Call number: [05.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unification of European Economies : opportunities and threats 
author Kruszka, Michał

Publication year: 2004 Call number: [A/12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia : podręcznik dla studiów licencjackich 
author Caban, Wiesław

Publication year: 2001 Call number: [05.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii
Red. Milewski, Roman.

Publication year: 2012 Call number: [05.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej / 
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2008 Call number: [05.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość : gospodarka i finanse. Wzajemna zależność procesów makro- i mikroekonomicznych w rozwoju społecznym i gospodarczym społeczeństwa / 
author Kassay, Štefan.

Publication year: 2013 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

What Kind of Socio-Economic Order Do We Need in Europe? /
author Łaski, Kazimierz.

Series: Studia Ekonomiczne nr 4 (LXXV) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój teorii ekonomii : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(41) / 2014 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia : studia przypadków /  
author Ostoj, Izabela.

Publication year: 2013 Call number: [330.1] Series: Podręcznik / [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dlaczego tylko odkrywać? : lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej / 
author Belka, Marek.

Series: Ekonomista nr 2/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomiczne mechanizmy funkcjonowania gospodarki narodowej /
Red. Majchrzak, Magdalena.

Publication year: 2012 Call number: [330.1] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. (921) 847 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia : nauka zdrowego rozsądku / 
author Bowden, Elbert V.

Publication year: 2002 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia dla bystrzaków /
author Antonioni, Peter.

Publication year: 2014 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe /
Red. naczelny Modzelewski, Edward.

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: nr 1(70) 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii /
author Milewski, Roman.

Publication year: 2010 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii /
 

Publication year: 1999 Call number: [05.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: