O zrównoważonym wzroście społeczno-gospodarczym /
author Bartosiewicz, Stanisława.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 11(11) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optymalna preferencja Bordy /
author Łyko, Janusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 11(11) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wechselkurse und globale Ungleichgewichte : Wirtschaftsentwicklung und Stabilität Deutschlands und Chinas in Bretton Woods I und II / 
author Körner, Finn Marten.

Publication year: 2013 Series: Research Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia międzynarodowa /
author Budnikowski, Adam.

Publication year: 2017 Call number: [339.9] [Podręcznik] Available: (14); Checked out: (7); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaufanie, skłonność do pomocy i uczciwość a wzrost gospodarczy w Europie /
author Ambroziak, Ewa

Series: Ekonomista nr 5/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognoza rynku ubezpieczeniowego w Polsce /
author Przybytniowski, Jarosław Wenancjusz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Real Income Convergence between Central Eastern and Western Europe : Past, Present, and Prospects / 
author Matkowski, Zbigniew.

Series: Ekonomista nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek pracy a koniunktura gospodarcza /
 

Publication year: 2011 Call number: [331.5] Series: Monografie Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Technology Gap and Economic Crisis in New and Old Europe /
author Kubielas, Stanisław.

Series: Studia Ekonomiczne : Economic Studies nr 1 (LXXXVIII) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skutki wzrostu gospodarczego /
author Wiciak, Sławomir.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej nr 15 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcje finansów publicznych w kształtowaniu wzrostu gospodarczego /
author Wiciak, Sławomir.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Uwarunkowania zachowań podmiotów rynkowych nr 14 / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrowersje teoretyczne wokół koncepcji pułapki średniego poziomu rozwoju /
author Wojtyna, Andrzej.

Series: Gospodarka Narodowa nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Conceptual and Methodical Aspects of Realisation the Export-Oriented Strategy of Economic Growth /
author Struk, Oleksandra

Series: Handel wewnętrzny nr 4(363)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój trwały i zrównoważony /
 

Publication year: 2016 Call number: [330.35] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 452. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

GDP Components as Sources of Economic Growth in V4 Countries /
author Uramová, Mária.

Series: Aktualne wyzwania dla polityki rozwoju w Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu T. 72, nr 1 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wydatki obronne w krajach strefy euro i ich wpływ na wzost gospodarczy /
author Waszkiewicz, Grzegorz.

Series: Ekonomista nr 3/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania polityki gospodarczej /
author Jankiewicz, Sławomir.

Publication year: 2017 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oszacowanie wartości produktu krajowego brutto w polskich powiatach /
author Ciołek, Dorota.

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje a mechanizmy długo i średniookresowego wzrostu gospodarczego w skali globalnej /
author Gomułka, Stanisław.

Series: Studia Ekonomiczne : Economic Studies nr 3 (XC) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiany w liczebności i strukturze populacji a rozwój społeczno-ekonomiczny /
author Florczak, Waldemar.

Series: Studia Ekonomiczne : Economic Studies nr 3 (XC) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Intangible Capital, Level of Economic Growth, and "Middle Income Trap" /
author Cywiński, Łukasz.

Series: Studia Ekonomiczne : Economic Studies nr 3 (XC) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia wzrostu : uwarunkowania globalne /  
author Bocian, Andrzej F.

Series: Optimum nr 1(49) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 1 (85) 2017 /  
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Optimum Nr 1(85) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inteligentny i trwały rozwój : pojęciowe i poznawcze wyzwania dla teorii ekonomii i praktyki gospodarczej /  
author Becla, Agnieszka.

Series: Optimum nr 4(82) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Złożoność koszyków eksportowych krajów : zarys problematyki /  
author Gabrielczak, Piotr.

Series: Optimum nr 2(80) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura popytu globalnego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej /
author Włodarczyk, Robert Wojciech.

Series: Optimum nr 3(75) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria rozwoju gospodarczego i "twórczej destrukcji" Schumpetera oraz jej aktualność /
author Zagóra-Jonszta, Urszula.

Series: Optimum nr 3(75) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju : polskie doświadczenia /  
author Borys, Tadeusz.

Series: Optimum nr 3(69) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacja na rzecz rozwoju kreatywności jako czynnik prorozwojowy /
author Fazglić, Jan.

Series: Optimum nr 1(85) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fazy wzrostu gospodarki polskiej po 1918 roku /
author Kaliński, Janusz.

Series: Optimum nr 1(85) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii /
 

Publication year: 2018 Call number: [330.1] Series: Ekonomia Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : Social Inequalities and Economic Growth nr 49 (1/2017) / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : Social Inequalities and Economic Growth nr 50 (2/2017) / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : Social Inequalities and Economic Growth nr 51 (3/2017) / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Burżuazyjna godność : dlaczego ekonomia nie potrafi wyjaśnić współczesnego świata? / 
author McCloskey, Deirdre N.

Publication year: 2017 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : Social Inequalities and Economic Growth nr 52 (4/2017) / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fiscal Deficit and Economic Growth in Eastern European Transition Countries : is there a Link? /  
author Żabiński, Arkadiusz.

Series: Optimum nr 5(71) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

How Does International Competitiveness Affect Economic Development? : a Two-Phase Hypothesis / 
author Adamkiewicz-Drwiłło, Hanna G.

Series: Optimum nr 5(71) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nierówności dochodowe a wzrost gospodarczy w Polsce /
author Misztal, Piotr.

Series: Optimum nr 1(55) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oddziaływanie zdrowia na gospodarkę – wnioski dla polskiego systemu ochrony zdrowia /
author Nojszewska, Ewelina.

Series: Problemy zarządzania nr 3(69) cz.1 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: